Dotaties PVDA en DéFI – Meerderheid vindt andermaal redenen om dossier uit te stellen

De Kamercomissie Verkiezingsuitgaven heeft woendag andermaal de beslissing uitgesteld over de vraag of de dotatie voor PVDA en DéFI ook rekening moet houden met de stemmen die beide partijen hebben gekregen in Vlaanderen, waar ze geen zetel konden bemachtigen. Op vraag van Luk Van Biesen (Open Vld) en Inez De Coninck (N-VA) werd beslist te wachten tot een wetsvoorstel klaar is dat er in de toekomst geen onduidelijkheid meer is. PVDA en DéFI zouden dan ook met terugwerkende kracht hun bijkomende dotatie ontvangen.

Bron: Belga

Bij het begin van de zitting stelde voorzitter Siegfried Bracke voor om het voorstel van de juridische dienst van de Kamer te volgen en DéFI en PVDA een bijkomende dotatie te verstrekken voor de stemmen die ze haalden buiten het gewest waar ze verkozen en haalden. DéFI haalde enkel zetels in Brussel, PVDA (of PTB) enkel in Wallonië. PVDA zou zijn dotatie zien groeien met 353.000 euro tot zo’n 925.000 euro per jaar, voor DéFI zou er jaarlijks 15.000 euro bijkomen.

Maar Luk Van Biesen drong aan op uitstel omdat het dossier juridisch nog niet helemaal uitgeklaard is. Er is voor hem geen discussie over het feit dat PVDA en PTB één partij is, maar de partij is in Wallonië als een kartel PTB GO! naar de kiezer getrokken. Wat DéFI betreft, wees hij op mogelijk ‘mercantiele’ redenen om in Halle-Vilvoorde of Waals-Brabant op te komen. De Open Vld’er stelde voor het dossier uit te stellen tot het voorstel tot interpretatieve wet zou klaar zijn om problemen in de toekomst te vermijden.

Raoul Hedebouw herhaalde dat het parlement reeds eerder beslist had dat PVDA en PTB één partij zijn, aangezien de partij één uitgavenplafond opgelegd kreeg. Het is voor hem dan ook niet meer dan logisch dat dezelfde redenering gebruikt wordt voor de inkomsten. Het nieuwe uitstel van een beslissing noemde hij “een schande”. “De rechtste partijen willen de kleine partijen zoals PVDA en DéFI ‘ambeteren’ door aan hun financiering te zitten”, zei hij in de wandelgangen. “Er zit ook een communautair kantje aan: de rechtse partijen willen niet dat er ‘Belgische’ partijen zijn en dat ook de ‘Vlaamse’ stemmen moeten meetellen. Ze willen voorkomen dat men in beide kanten van het land opkomt”.

De zaak is voor PVDA een principiële kwestie, benadrukte Hedebouw nog. Nu kan de partij wel rekenen op behoorlijk wat bijkomende middelen, maar eens de partij ook in Vlaanderen verkozenen zal hebben, is een nationale partij financieel ongunstig omdat men geen aanspraak kan maken op tweemaal de forfaitaire dotatie.

Voor Olivier Maingain (DéFI) kwam het uitstel er onder druk van N-VA “die niet aanvaardt dat Franstalige stemmen in Vlaanderen mogen meetellen”, wat in tegenspraak is met het principe van gelijke behandeling van de kiezer. “De MR zwijgt en N-VA wint opnieuw”, stelde hij na afloop van de commissie vast. Voor Maingain is er ook geen sprake van ‘mercantiele’ motieven: “De verkiezingsuitgaven in Waals-Brabant liggen veel hoger dan de mogelijk inkomsten aan dotaties. Als men erkend wordt als politieke partij, moeten alle stemmen meegeteld worden”.

De DéFI-voorzitter kondigde aan om meteen naar het Grondwettelijk Hof te stappen als de Kamer een interpretatieve wet zou aannemen die zou bepalen dat men enkel dotaties krijgt indien men in alle kiesomschrijvingen van een gewest lijsten heeft ingediend.