SV 186. Overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Vraag Downloaden

SV 205. Belasting op kernenergie

Aan: Vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Vraag Downloaden

MV 176. de gemeentelijke administratieve sancties

Download (p. 21)

MV 175. het reservefonds van de ziekenfondsen

Download (p. 5)

SV 204. De houdbaarheidsdatum van producten

Aan: Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Vraag Downloaden

MV 173. uitzonderlijk vervoer

Download (p. 23)

SV 203. FOD Financiën – Computervirus

Aan: Vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Vraag Downloaden

MV 172. uitzonderlijk vervoer

Download (p. 23)

MV 171. de verwarmingstoelage en de stookoliecheque

Download (p. 13)

MV 170. de oproepingsbrieven

Download (p. 1)