Voertuigen federale politie vorig jaar betrokken bij 510 verkeersongevallen

Voertuigen van de federale politie waren in 2016 betrokken bij 510 verkeersongevallen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Luk Van Biesen (Open Vld). Jambon baseert zich op cijfers van de Directie geschillen en juridische ondersteuning van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze beschikt niet over gegevens van de lokale politie.

Bron: Het Laatste Nieuws 

Wat de kost van de herstellingen betreft die intern door de federale politie werden uitgevoerd, beschikt Jambon enkel over het kostenplaatje van de wisselstukken die werden gebruikt om herstellingen uit te voeren. Deze kost liep in 2016 op tot 1,03 miljoen euro. Daarnaast liet de federale politie in 2016 ook 108 voertuigen extern herstellen. Kostprijs: 233.398 euro. Jambon hoopt dat in 2017 de opleidingsinspanningen met betrekking tot het ‘prioritair’rijden zullen toenemen.

De Nationale Politieacademie heeft in 2016 bij gebrek aan middelen weliswaar geen sessies kunnen organiseren van de opleiding ‘Prioritair rijden – gastdocent’, maar de reeds opgeleide docenten organiseerden in de verschillende politiescholen hierover opleidingen.

Zo organiseerden de politiescholen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in 2016 de nieuwe opleiding ‘Risicoanalyse bij prioritair rijden’die door 697 personeelsleden werd gevolgd.