N-VA en Open VLD oneens over vaderschap voorstellen rond afschaffing stemplicht

N-VA en Open Vld ruziën over het vaderschap van voorstellen om de stemplicht af te schaffen of om de straffen op te heffen.

Bron: Knack

Aanleiding is de aankondiging woensdag in Het Nieuwsblad dat N-VA de stemplicht in twee stappen wil afschaffen. De partij wil eerst een wetsvoorstel indienen om geen straf niet meer te koppelen aan het feit dat men niet gaat stemmen. Later zou de grondwet dan gewijzigd worden om de opkomstplicht af te schaffen.Open Vld sprak van plagiaat, verwijzend naar het wetsvoorstel dat Nele Lijnen en Luk Van Biesen op 7 november 2014 indienden en voorziet dat de straffen op de niet-naleving van de stemplicht worden opgeheven. Kamerlid Egbert Lachaert betreurde voorts dat het N-VA-voorstel een paar maanden te laat kwam.

In de werkgroep Politieke Vernieuwing van de Kamer stond Open Vld alleen met de vraag tot afschaffing van de stemplicht, aldus Lachaert. ‘Ik ben blij dat de collega’s het licht gezien hebben’, voegde hij er nog aan toe.

Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij N-VA. ‘Reeds in april 2011 diende de N-VA met als hoofdindiener Jan Van Esbroeck diverse voorstellen in om de opkomstplicht om te vormen naar stemrecht. Dat Open Vld nu beweert dat N-VA laat het licht ziet en het stemrecht wil kapen, is de waarheid geweld aan doen’, luidt het in een mededeling.

Daarin wordt er ook gewezen op het feit dat de liberalen enkel de straffen wil opheffen, maar de opkomstplicht de facto niet afschaffen. N-VA wil dat op termijn wel. Wordt wellicht vervolgd, aangezien er bijna elke legislatuur voorstellen worden neergelegd om de stemplicht af te schaffen.