MV 2. KB van 12.10.04 tot uitvoering van art. 129bis van het Wetboek van Vennootschappen over een wetgevend initiatief i.v.m. de neerlegging van jaarrekeningen

Download (p. 21-23)