MV 38. De INR-berekening van het begrotingsresultaat 2005 en de houding van EUROSTAT in verband met de effectisering van de belastingschulden en de overname van de NMBS-schulden

Download (p. 8-14)