SV 149. Personenbelasting – aangiftegegevens van de vastgoedelementen

Aan: Minister van Financiën
Vraag Downloaden