SV 147. De Liechtenstein-dossiers

Aan: Stefaan De Clerck
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (20/01/2009)

MV 117. Het aantal ongevallen op overwegen

Download (p. 28-30)

MV 116. Staking Belgocontrol op plenaire zitting van 15 januari 2009

Download (p. 33-36)

SV 148. Tax-on-web

Aan: Minister van Financiën
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (14/01/2009)

SV 149. Personenbelasting – aangiftegegevens van de vastgoedelementen

Aan: Minister van Financiën
Vraag Downloaden

SV 150. Eu top – politiediensten

Aan: Minister van Binnenlandse Zaken
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (14/01/2009)

MV 114. De taal inzake de aangifte van nalatenschap

Download (p. 42-43)

MV 115. Wapenhandel agenten

Download (p. 24-26)