11 september 2009

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat de afschaffing van de aanvullende verkeersbelasting op oldtimers met lpg-installaties betreft