09 december 2009

Wetsvoorstel tot oprichting van een Comitéan toezicht op de diensten die specifiek zijn belast met de strijd tegen de fiscale, sociale en economische fraude, alsook tegen de witwaspraktijken (Comite)