SV 157. Overzicht kostprijs en overdracht overheidsgebouwen m.b.t. begrotingsjaar 2006 – 2011

Aan: Staatssecretaris Verheirstareten bevoegd voor de Regie der Gebouwen
Vraag Downloaden