MV 161. de werking van Intervat tijdens de periode van indiening van de btw-aangiften voor het 4de kwartaal van 2011

Download (p. 13)