Stroom voor elektrisch voertuig voor 75 procent aftrekbaar

De kosten van de elektriciteit voor het opladen van een elektrisch voertuig moeten worden beschouwd als brandstofkosten. Dit betekent dat ze door bedrijven die een dergelijke auto gebruiken maar voor 75 procent fiscaal afgetrokken mogen worden, net zoals dat voor klassieke brandstof het geval is. Dat heeft minister van Financiën Koen Geens (CD&V) gezegd op een parlementaire vraag van Luk Van Biesen (Open Vld).

Bron: Knack

 Als de auto alleen opgeladen wordt aan laadpalen, waarvoor men een factuur krijgt, is dit eenvoudig te berekenen. In het andere geval moet het verbruik op een redelijke wijze worden geraamd. Dat is bijvoorbeeld zo als de auto opgeladen wordt op het gewone elektriciteitsnet van het bedrijf. Er kan dan met de fiscale controleur een akkoord worden gesloten over hoeveel elektriciteit als brandstof zal worden aangemerkt. De andere kosten voor het elektrisch voertuig zijn aftrekbaar ten belope van 120 procent. Dat betekent dat een hoger bedrag dan de aankoopprijs mag worden afgetrokken. Dit geldt ook voor de kosten van de laadpaal die een bedrijf zelf installeert. Door die hogere fiscale aftrekmogelijkheid wil de overheid het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Betaalt een bedrijf een vergoeding aan een werknemer voor het beroepsmatig gebruik van zijn privé elektrisch voertuig, dan wordt 30 procent van de vergoeding beschouwd te zijn voor het brandstofverbruik (met aftrekbeperking tot 75 procent), de overige 70 procent geniet dan de aftrekbaarheid van 120 procent. (Belga)