Mondelinge vraag aan Minister De Croo over problemen postbedeling in HALLE / GOOIK / LENNIK / PEPINGEN

Naar aanleiding van de staking van de postbodes van Halle, Lennik, Gooik en Pepingen stelde Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen een mondelinge vraag aan de bevoegde Minister dhr. Alexander ​De Croo (Open VLD)

Bron: http://www.editiepajot.com

Hij vroeg aan de Minister of hij op de hoogte was van deze lokale problemen, welke oplossing er zullen aangereikt worden en of de stakingsaanzegging zou aanvaard worden?
Hierbij het antwoord van de Minister.
Zoals over elders in het land wordt ook in het Pajottenland de postbedeling georganiseerd volgens de krachtlijnen van het strategisch plan Visie 2020 dat in uitvoering is bij bpost. Dit plan voorziet in een doorgedreven automatisering van de sortering van de briefwisseling en de voorbereiding van de uitreiking in de 5 Industriële Sorteercentra en een coördinerende taak voor een 60-tal mailcentra als regionale draaischijf op het vlak van ophaling en uitreiking van de briefwisseling. Vanuit deze mailcentra worden zgn. transitpoints bevoorraad waar de postbodes de gesorteerde briefwisseling ophalen en van waaruit zij op uitreiking vertrekken. Deze manier van werken verhoogt de efficiëntie en verzekert een hoge kwaliteit (globaal genomen worden meer dan 96 % van de zendingen op tijd uitgereikt).
De betrokken regio kampt echter met een personeelstekort waardoor er zich inderdaad problemen hebben voorgedaan op sommige uitreikingsrondes. Dit personeeltekort is een fenomeen dat af en toe opduikt in een aantal regio’s (de Brusselse rand, Vlaams-Brabant, het Waasland). bpost reageert hierop door intensieve wervingscampagnes (bekendmaking van vacatures via huis-aan-huis folders, zgn. sprintsessies waar sollicitanten op de werkvloer uitgebreide informatie krijgen en eventueel onmiddellijk kunnen aangeworven worden).
Er was inderdaad een stakingsaanzegging die door intensief overleg en het maken van de nodige afspraken, bv op het vlak van de aanwervingen, werd afgewend.