Ook gemeenteraad Kraainem wil Van De Plas weg

De gemeenteraad van Kraainem heeft dinsdagavond een motie goedgekeurd waarin schepen Thierry Van De Plas met aandrang gevraagd wordt om ontslag te nemen als schepen en gemeenteraadslid omwille van zijn uitlatingen over het niet bestaan van gaskamers tijdens WOII.

Bron: De Standaard

Van De Plas kwam eind oktober in opspraak nadat in Le Soir uitlekte dat hij een jaar geleden in een privé-chat op Facebook geschreven had dat hij net als Olivier Mathieu vond dat gaskamers een verzinsel zijn. Mathieu werd in 1991 omwille van dergelijke negationistische uitspraken veroordeeld.

Het CDH besliste hierop Van De Plas uit de partij te zetten en even later onthief het schepencollege van Kraainem hem uit al zijn bevoegdheden. Van De Plas kondigde toen al aan dat zou aanblijven als schepen. In een reactie aan Belga wees Van De Plas er toen op dat zijn uitspraken tijdens dit privé-gesprek weliswaar dom waren, maar hij ontkende formeel antisemiet of negationist te zijn.

Tijdens de raadszitting dinsdag zei Luk Van Biesen, fractieleider van Open, ‘dat er geen plaats is in een bestuur – van welke gemeente dan ook – voor bestuurders die zich niet bewust zijn van het kwetsende van hun daden en van de diepte van de littekens die zij nalaten door hun woorden’. ‘Hij discrediteert door zijn houding niet alleen zichzelf, maar de hele Kraainemse bevolking’, aldus Van Biesen.

De motie werd ingediend door de Vlaamse oppositiepartij Open en goedgekeurd met 11 op 19 stemmen. 3 raadsleden stemden tegen en 5 onthielden zich. Van De Plas herhaalde tijdens de zitting dat hij zou aanblijven. Van Biesen hoopt dat de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en de gouverneur van Vlaams-Brabant de druk zullen opvoeren en ‘zijn ontslag regelen’.