Peeters kan nu ook federaal overtuigen, Van Overtveldt verslikt zich in tax shift

Met een overtuiging waarmee hij bij vriend en vijand respect afdwong, heeft Kris Peeters (CD&V) zijn officiële entree als federaal vakminister gemaakt. Die andere nieuwkomer, minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), beet de tanden stuk op de tax shift. Hij werd zwaar onder vuur genomen door CD&V vanwege zijn onduidelijke standpunt daarover.

Bron: De Morgen 

“We hebben een vicepremier gehoord die zijn concrete plannen voorlegt en verdedigt. Dat is meer dan ik had verwacht van deze hoorzitting.” Zelfs oppositielid Melchior Wathelet (cdH) betuigt zijn respect voor Kris Peeters (CD&V), voormalig Vlaams minister-president en nu minister van Werk, Economie en Consumentenzaken in de nieuwe federale regering. Ook Groen/Ecolo-oppositieleider Jean-Marc Nollet heeft achteraf lovende woorden voor de dialoog met de CD&V’er: “Laat het een inspiratie zijn voor al uw collega’s.”

Peeters is een van de zes ministers die gisteren hun beleidsnota’s moesten voorstellen in de Kamer. Dat is zelfs voor de meest doorgewinterde politici bibberen geblazen. Voor het eerst in de geschiedenis moeten nieuwe federale ministers hun strategische keuzes en krachtlijnen voorstellen aan de parlementsleden. Maar zo spannend als in het Europees Parlement, waar vorige maand nog een commissaris werd weggestemd, is het niet. In het Kamerreglement is expliciet ingeschreven dat er van een persoonlijke ondervraging geen sprake kan zijn.

De opkomst voor de hoorzitting van Peeters dan ook vrij pover. Terwijl de zaal bij minister-presidentCharles Michel (MR) bomvol zit, weliswaar met pers in plaats van parlementsleden (zie kader), zijn er bij Peeters nog heel wat onbezette plekken. Er komt slechts een twintigtal parlementsledenopdagen in de congreszaal. Echt moeilijk makenze het Peeters bovendien niet. Zoals verwacht komen er wel enkele vragen over de hervorming van de indexkorf, de afschaffing van consumentenorganisatie OIVO en de uitbreiding van de zwarte lijst van consumenten met schulden.

De CD&V’er maakt een ontspannen indruk. Met een kwinkslag en een knipoog weet hij de parlementsleden gunstig te stemmen en lastige vragen te ontwijken. “Ik heb begrepen dat sommigen mij verdenken van allerlei snode manieren om de index te manipuleren. Diegenen die mij kennen, weten dat ik zo niet in elkaar zit… Maar ik ben bereid daarover te discussiëren.” De parlementsleden lachen, de sfeer is gezet.

Toch komt Peeters pas echt op dreef als hij geprikkeld wordt. Zoals door sp.a-oppositielid Ann Vanheste, die de drooglegging van gebruikersorganisatie OIVO aan de kaak stelt en Peeters een gebrek aan ambitie verwijt. “Ik beneen correcte man, ik heb er geen probleem mee om toe te geven dat ik verder ga op het beleid vande regering-Di Rupo”, antwoordt Peeters. “Maar maak u geen zorgen. Hoewel Johan vande Lanotte (sp.a) de subsidies van het OIVO heeft stopgezet, heb ik een oplossing gevonden. Het budget stond oorspronkelijk op nul euro. Maartijdens de onderhandelingen heb ik expliciet in de begroting laten opnemen dat we binnen het budget van de FOD Economie geld zullen vrijmaken voor OIVO. Daarmee wil ik de ongerustheid bij het OIVO wegnemen. Maar de organisatie zal zich wel efficiënter moeten organiseren.”

Verder etaleert Peeters zijn dossierkennis. Zoals wanneer de groenen en de socialisten fulmineren over de uitbreiding van de zwarte lijst van consumenten met schulden. Binnenkort worden ook schulden bij de elektriciteitsleveranciers en telecomoperatoren daarin opgenomen.

Peeters benadrukt echter dat hij de beste bedoelingen heeft. “Ik wil consumenten beschermen die dreigen te verdrinken in schulden. Het centrum voor schulden heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat rekeningen voor nutsvoorzieningen en telecomdiensten de sterkste indicatoren zijn voor zware financiële schulden. Van iedereen die in schuldbemiddeling gaat, heeft 52 procent schulden bij de nutsvoorzieningen, 42 procent bij de telecomoperatoren.”

Minder succesvol is Peeters als hij vragen in het Frans probeert te beantwoorden. In aanloop naarde verkiezingen volgde Peeters taallessen,maar die hebben blijkbaar nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. Met horten en stoten formuleert hij enkele Franstalige zinsneden, om dan zo snel mogelijk weer over te schakelen op het Nederlands. Een smet op het blazoen van een vicepremier die los daarvan de overstap van de Vlaamse regeringstop naar zijn vakgebied goed heeft verteerd. In de wandelgangen klinkt het oordeel van de parlementsleden positief: geslaagd.

Veel minder glansrijk gaat het er in de namiddag aan toe bij de hearing van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Met de allure van een oppositielid gooit commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) een knuppel – genaamd de tax shift – in het parlementaire hoenderhok: “Ik betreur de stortvloed van verklaringen in de media over de tax shift. Ook door u, meneer de minister. Dit debat hoort thuis in het parlement. Ik hoop dat u in deze commissie eindelijk duidelijkheid schept over het standpunt van de regering. Tot nu toe is dat erg onduidelijk.”

De inzet van de hoorzitting is meteen torenhoog.Oppositieleden, maar ook zijn eigen meerderheid, verwijten Van Overtveldt met dubbele tong tespreken. Komt er een vermogenswinstbelasting of niet? CD&V pleit al weken voor zo’n belasting, maar krijgt geen gehoor binnen de Zweedse coalitie.

Premier Michel (MR) probeerde tijdens zijn eigen beleidsverklaring nog een schijn van eensgezindheid te wekken. “Het doel blijft om de belastingdruk te verschuiven, weg van de lasten op arbeid”, aldus de premier. “Dat is trouwens de boodschap van alle ministers, zij het in hun eigen woorden.”

Maar was buiten CD&V gerekend. Zeker als Van Overtveldt de tax shift in amper één zin van zijn 70 minuten durende beleidsverklaring vermeldt. Van Overtveldt wil een tax shift “in overweging nemen”, klinkt het vaag. Tot grote frustratie van CD&V-Kamerlid Griet Smaers, die meteen haar ongenoegen uit. “Uw tax shift mist ambitie en concrete invulling. Wij verwachten toch wat meer ambitie van u”, zegt ze tegen Van Overtveldt. “Wanneer gaat u in actie schieten?”

Als Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesentussenkomt om Van Overtveldt te verdedigen, staat de commissie plots in lichterlaaie. Het zijn nu de parlementsleden die elkaar – binnen de eigen meerderheid – in de haren vliegen.

Van Overtveldt, schijnbaar de rust zelve, laat zich niet van de wijs brengen. De prioriteiten van deze regering zijn duidelijk, benadrukt de financiënminister. “Competitiviteit is de locomotief van alle andere inspanningen van deze regering. Zonder dat kan onze economie niet draaien.”

ANN DE BOECK ■