Laatste gemeenteraad voor Luk Van Biesen

Luk Van Biesen trekt vanavond na 32 jaar de deur dicht van de gemeenteraad in Kraainem. Het kamerlid is onder meer woordvoerder van de werkgroepen van financiën, begroting en grondwet in het parlement. Die taken zijn moeilijk te combineren met het lokale werk.

Bron: Het Laatste Nieuws

Van Biesen werd in 1982 op 22-jarige leeftijd voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid op de lijst van Kraainem-Samen. In 1998 werd hij schepen. “Ik nam in 2004 ontslag uit die functie omdat ik voor het eerst werd verkozen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mijn schepenambt werd indertijd overgenomen door de onlangs overleden laatste Vlaamse schepen Louis Hereng.”

Luk Van Biesen herwerkte de lijst Kraainem Samen tot de lijst Open. Deze lijst bestond uit alle democratische Vlaamse partijen en gematigde Franstaligen en Europeanen. De communautaire problematiek bleef jarenlang de Kraainemse politiek overheersen tot spijt van Van Biesen. “Het statuut van de gemeente stond vaak ter discussie en de Franstaligen meenden dat Kraainem de twintigste Brusselse gemeente kon worden in ruil voor de splitsing van BHV. Ondertussen werd Kraainem definitief opgenomen in Vlaanderen. Dat gegeven maakte ook een einde aan de taalstrijd. Ik ben ook zeer fier dat ik op niveau van onderwijs, kinderwelzijn, cultuur en sport een waslijst van activiteiten en inspanningen heb uitgebouwd met de bedoeling om het Vlaams karakter van onze gemeente te ondersteunen. Ik zal dit uiteraard blijven doen in mijn functie als kamerlid”, besluit afscheidnemend gemeenteraadslid Van Biesen.

In de gemeenteraad wordt Van Biesen opgevolgd door Luc Timmermans, de huidige voorzitter van Open. (DLO)