‘Als dit niet meer mag, zullen we iets anders moeten bedenken’

De Europese Commissie bekijkt of het Belgische belastingregime voor internationale bedrijven door de beugel kan. Zoniet dreigt een miljardenboete.
Bron: De Standaard

Brussel’Als dit klopt, dan zou dit een ernstige verstoring zijn van de concurrentie omdat onterecht een bepaald aantal multinationals wordt bevoordeeld.’ Europees commissaris Margrethe Vestager windt er geen doekjes om. Ze kondigde gisteren aan dat de Europese Commissie een ‘diepgaand onderzoek’ opent naar de Belgischeexcess profit rulings, dieDe Standaard eind vorig jaar blootlegde(DS 8 december).

Excess profits zijn de winsten die Belgische afdelingen van multinationals kunnen boeken net omdat ze internationale spelers zijn. Het gaat dan onder meer om schaalvoordelen, internationale uitstraling, knowhow… Op de winsten die een vestiging maakt omdat zij deel uitmaakt van een internationale groep moeten geen belastingen worden betaald, tenminste als men het op een akkoordje kan gooien met de rulingcommissie.

Volgens de Belgische overheden, die het systeem in het buitenland actief gepromoothebben, is de regeling volstrekt wettelijk. Dat was ook de reactie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gisteren. ‘We hebben op dit moment geen indicaties dat deexcess profit rulings niet zoudenovereenstemmen met de regels van de Oeso.’ Vestager heeft echter ernstige twijfels of onsland die regels wel correct interpreteert. Dit om drie redenen. Zo verzilveren bedrijven dankzijde regeling vaak meer dan de helft van de winst, soms zelfs tot 90 procent. ‘Een sterke overschatting’, aldus de Europese Commissie. Ten tweede wordt de winst die hier niet belast wordt, eigenlijk nergens belast. De Belgischebelastingadministratie brengt de collega’s in andere landen waar de multinational actief is, namelijk niet op de hoogte. Tot slot vindtVestager het niet kunnen dat de rulings alleen door multinationals gebruikt kunnen worden, terwijl Belgische bedrijven geen recht hebben op zo’n belastingvoordeel.

Belangrijke troef

Volgens SP.A-kamerlid Dirk Van der Maelen is het dan ook duidelijk: ‘Door deexcess profit ruling krijgt de Belgische fiscus minder inkomsten en krijgen andere Europese lidstaten er zelfs geen. De multinationals zijn de lachende derde.’

Het onderzoek wordt pas opgestart en het kan nog jaren duren voor er een uitspraak is. Maar er staat veel op het spel. Zo hangt ons land een serieuze boete boven het hoofd bij een eventuele veroordeling. ‘Ongeoorloofde staatssteun moet immers terugbetaald worden,’ waarschuwt Europees parlementslid Philippe Lamberts (Ecolo). ‘En dat kan in dit geval in de miljarden euro’s lopen.’

‘Maar mocht de Commissie oordelen dat de excess profit rulings niet kunnen, dan verliest ons land ook een belangrijke troef in het aantrekken van beslissingscentra van multinationals,’ zegt Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen. Hij vindt dat België zich bij een mogelijke veroordeling dan ook op anderemanieren moet wapenen in de fiscale concurrentiestrijd binnen Europa. Tenminste zolang er geen Europese uniforme regels komen. ‘In dat geval zullen we iets nieuws moeten bedenken, zoals we gedaan hebben toen Europa in 2003 de belastingvrijstelling voor coördinatiecentra terugfloot.’

Peter De Lobel ■