Liberalen willen fiscus aan banden leggen

Twee parlementsleden van Open Vld dienen een wetsvoorstel in dat de slagkracht van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) stevig moet inperken. Ze willen dat de BBI voortaan toestemming moet vragen om inzage te krijgen in bepaalde stukken.

Luc Van Biesen en Carina Van Cauter (beiden Open Vld) hebben het niet zo begrepen op de middelen waar de bijzondere belastinginspectie vandaag beschikt, zo blijkt uit het wetsvoorstel dat ze indienden. Ze willen verandering brengen in het bezoekrecht van de BBI, dat inhoudt dat de inspectie bij belastingplichtigen mag langsgaan, daar inzage mag krijgen in relevante stukken, al dan niet met een machtiging van de politierechter.

Bron: De Morgen

Lees Meer >>

Open VLD wil ‘huiszoekingsrecht’ BBI inperken

Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend om het visitatierecht, het zogenaamde huiszoekingsrecht van de fiscus, in te perken.

‘We hebben afgesproken dat elke partij twee fiscale wetsvoorstellen mag indienen van onderwerpen die voor hen prioritair zijn”, zegt Luk Van Biesen, mede-ondertekenaar van het wetsvoorstel. ‘Het visitatierecht gaat heel ver. Het is verworden tot een echt uitgebreid huiszoekingsrecht, maar dan eentje waarbij er geen onderzoeksrechter moet beslissen of het wel gegrond is.’

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

‘Huiszoekingen’ fiscus aan banden gelegd

Open VLD en CD&V willen de macht van de fiscus om binnen te vallen bij bedrijven inperken. ‘We moeten grenzen stellen’, zegt Roel Deseyn (CD&V). ‘Het was nooit de bedoeling om de belastinginspecteurs een ‘actief zoekrecht’ te geven.’

Bron: De Tijd

Lees Meer >>

Van Biesen ruilt Kraainem voor Zemst

9c789496-b777-11e4-8910-90bd296e1a68_originalEnkele weken nadat Vlaams volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen (Open VLD) zich uit de gemeentepolitiek in Kraainem terugtrok, verlaat hij ook de gemeente waar hij 55 jaarlang inwoner van was. Gisteren liet Van Biesen zich inschrijven in het bevolkingsregister van Zemst.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Zowel N-VA als SP.A in de bres voor verzekeringsproducten

Het voorstel van topfiscalisten om álle roerende inkomsten gelijk te belasten – dus ook de winsten uit populaire verzekeringsproducten – lokt verdeelde reacties uit. CD&V vindt de piste ‘bespreekbaar’ in het kader van de tax shift, de N-VA totaal niet. En hoewel het een vermogenswinstbelasting is, zijn ook de socialisten tegen.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Voorstel banken- en kaaimantaks ‘bijna klaar’

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt legt de laatste hand aan zijn voorstellen voor een banken- en een doorkijktaks. Beide ideeën staan in het regeerakkoord. De bankentaks moet zelfs dit jaar al 100 miljoen euro opleveren. Afgelopen weekend maakten Kamerleden Eric Van Rompuy (CD&V) en Luk Van Biesen (Open VLD) er de minister attent op dat het hoog tijd wordt om die voorstellen voor te leggen in de bevoegde commissie. ‘Ze waren eigenlijk voorzien voor de programmawet van december’, zegt Van Biesen. Lang zullen ze niet moeten wachten, belooft Van Overtveldt. ‘Het is zo goed als klaar. Het kan dat we het deze week al afronden.’

Bron: Het Nieuwsblad

Open Vld wil belastingvrije som voor beide co-ouders van 18-jarige

De Open Vld-Kamerleden Carina Van Cauter en Luk Biesen dienen een wetsvoorstel in dat beide co-ouders van meerderjarige kinderen het recht geeft op de verhoogde belastingvrije som. Vandaag geldt die regeling maar tot de leeftijd van 18 jaar. “Een onlogische discriminatie”, vinden de liberalen. Ze willen dat de fiscale co-ouderschapsregeling ook wordt toegepast op meerderjarige kinderen van co-ouders. “De zwaarste facturen lopen vaak binnen als de kinderen 18 of ouder zijn en gaan studeren of zich moeten verplaatsen. Dan kan het niet dat één ouder fiscaal een steuntje in de rug krijgt en dat de andere ouder plots in de kou blijft staan.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Het kibbelkabinet, aflevering zoveel

De discussie binnen de regering over de tax shift bereikte dit weekend een nieuw hoogtepunt. CD&V en MR hekelden ‘de voorbarige communicatie’ over een btw-verhoging van ­minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA). Open VLD vond dat CD&V-vicepremier Peeters zich te veel laat leiden door de vakbonden. Het is de zoveelste aflevering van het ‘kibbelkabinet’.

Bron: Het Nieuwsblad 

Lees Meer >>

Activiteit van de maand: Nieuwjaarsreceptie Open Vld Kraainem/Wezembeek-Oppem begint met minuut stilte voor voormalig schepen Louis Hereng

IMG_6277Op zondag 25 januari hielden Open VLD Kraaiem/Wezembeek-Oppem samen met de socio-culturele kring Librado hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Kam te Wezembeek-Oppem. Alle inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem waren uitgenodigd om samen met hen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Onder de talrijke genodigden waren ook leden van MR, cdH en OPEN.

De receptie werd voorafgegaan door één minuut stilte ter nagedachtenis van de onlangs overleden voormalig schepen Louis Hereng. Louis Hereng was een zeer geliefd persoon en ook de inspirator voor de uitbouw van de lijst OPEN te Kraainem.

Ook Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, nam het woord tijdens de nieuwjaarsreceptie. De Block verwees naar het mooie resultaat dat Open Vld behaald heeft en dat het resultaat was van de onophoudelijke inzet van de lokale afdelingen. Zonder deze inzet zou Open Vld niet staan waar ze nu staan.

Tenslotte mocht Maggie De Block enkele vrouwen in de bloemetjes zetten onder het motto “achter elke man staat een sterke vrouw”. Op die manier werd de echtgenote van Eric Coolens bedankt omdat Open VLD Kraainem/Wezembeek-Oppem altijd beroep mag doen op Eric en dit nooit teveel gevraagd is. Hij werd daarom ook uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Verder werden de echtgenoten van voorzitter Rudi Vandervorst en Patrick Blyaert in de bloemetjes gezet en ook de echtgenote van volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen mocht een boeket ontvangen uit handen van Maggie De Block. Patrick Blyaert, voorzitter van de socio-culturele vereniging Librado, eindigde zijn speech met een bedanking voor elk lid van Open Vld en elke kiezer. Hij bedankte hen voor de onophoudelijke steun die Open Vld van hen krijgt.

Als IPU voorzitter Griekenland ontving ik de Griekse Ambassadeur

IMG_6550Als voorzitter van de Interparlementaire Unie voor Griekenland heb ik samen met enkele collega’s de Griekse Ambassadeur ontvangen tijdens een lunch in het Federaal Parlement.

De bedoeling van deze ontmoeting was een beter inzicht te krijgen in de problematiek van Griekenland naar aanleiding van de recente verkiezingen eind januari jl. en ook hun visie te kennen voor de komende jaren en over hun positie binnen Europa.

De Belgische positie tegenover Griekenland is de volgende – dixit Van Overtveldt: Wat de stand van zaken m.b.t. financiële steun aan Griekenland betreft: de minister van Financiën is bij wet gemachtigd om leningen toe te staan aan Griekenland voor een bedrag van maximaal 2.860.942.462,10 euro in het raam van de gezamenlijke internationale inspanning om aan de Griekse crisis het hoofd te bieden. België verstrekte leningen voor een bedrag van 1.945.236.117,79 euro. Deze leningen werden in schijven ter beschikking gesteld, parallel met de steun die werd uitbetaald door andere landen en de Europese en internationale instellingen, met name het IMF. Griekenland moet de door ons land verstrekte leningen terugbetalen vanaf 2020. Het huidige terugbetalingsschema loopt tot en met 2041.”

Tijdens deze vergadering werd ook afgesproken dat België in mei/juni een delegatie zal ontvangen van Griekenland. Deze delegatie – voornamelijk enkele parlementsleden – zal een rondleiding krijgen in de werking van het Belgisch parlement om zo de werking tussen België en Griekenland te verbeteren. Ook zullen de Belgische parlementsleden de nieuwe parlementsleden van Griekenland beter leren kennen.