Open Vld Zemst vraagt een CO2-toets voor gemeenteraadsbeslissingen

De Zemste burgemeester onderschreef het burgemeesterconvenant. Dit houdt in dat de CO2 uitstoot tegen 2020 met 20% zakt ten opzichte van de uitstoot van 2011.

Er worden een aantal acties naar de burger toe gestimuleerd. Vermits de CO2 uitstoot door de huishoudens de grootste fractie betekent in Zemst. Hierbij horen studies om warmtelekken in de huizen te ontdekken. Stimuleren van dakisolatie en beglazing met hoge isolatiegraad, en enkele meer.
De Open Vld stelt nu voor om alle beslissingen van de gemeenteraad te onderwerpen aan een CO2 toets. Zodat de Gemeente een goed voorbeeld stelt aan zijn inwoners. En dat er meer acties worden genomen dan de strikt noodzakelijke.
Zo kon vermeden worden dat in het nieuwe verkavelingsreglement het hakken van bomen wordt vergemakkelijkt. Zo kan bij het bouwen van scholen voorzien worden dat er zonneboilers en fotovoltaïquecellen worden voorzien. Zo kunnen er wagens, kranen en andere rijdend materiaal worden aangekocht met de hoogste milieunorm.