Belastingvoordeel? Eerst vijf jaar in België wonen

Een wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet komaf maken met de fiscale aftrek voor asielzoekers zonder inkomen. ‘Misschien moeten we dit principe ook toepassen op onze sociale zekerheid.’

Wanneer iemand geen of een zeer laag inkomen heeft, dan zet de fiscus de fiscale aftrek voor kinderen ten laste om in een belastingkrediet. Zo kan iemand tot 430 euro per kind krijgen zonder iets bij te dragen. Asielzoekers en zelfs uitgeprocedeerden hebben meteen toegang tot dat systeem. In het regeerakkoord spraken de centrumrechtse partijen al af om daar komaf mee te maken.

Bron: De Morgen

Van Overtveldt heeft nu zijn ontwerp klaar. “Ik stel voor dat iemand minstens vijf jaar Belgisch rijksinwoner of Europees onderdaan moet zijn om aanspraak te maken op belastingkredieten. Het zou dus niet langer vanaf dag één kunnen.”

Weinig tegenkanting

Een gigantische besparing is dat niet meteen. Het belastingkrediet voor kinderen ten laste kost de staat vandaag213 miljoen euro, maar hoe groot het aandeel voor niet-Belgen is, blijft onduidelijk. Van Overtveldt heeft het over enkele tientallen miljoenen. De ambitie van de N-VA is vooral ruimer. “Europa bewaakt de grenzen niet, laten we dus onze sociale zekerheid beschermen. Vandaag zijn een handvol EU-landen de eindbestemming. De lasten zijn niet eerlijk verdeeld. We moeten ons land dus minder aantrekkelijk maken voor vluchtelingen”, weet Van Overtveldt.

Mensen een belastingkrediet uitbetalen zonder dat ze taksen hebben betaald: er valt volgens velen iets voor te zeggen. In principe zou het wetsontwerp van Van Overtveldt binnen de meerderheid weinig tegenkanting moeten krijgen. Het staat in het regeerakkoord en eerder werkten Koen Geens (CD&V) en Luk Van Biesen (Open Vld) aan een aanpassing, zij het zonder resultaat.

Het is vooral de juridische basis die moeilijk ligt. “Europa laat weinig marge, en dat is frustrerend. Toch hebben we een voorstel klaar dat de toegang tot fiscale voordelen verscherpt én juridisch kan standhouden”, legt Van Overtveldt uit.

Aantal asielzoekers gedaald

De N-VA’er verbindt meteen een uitdagende oproep aan zijn wetsontwerp. “Moeten we dit principe ook niet toepassen op de toegang tot de sociale zekerheid?” Dat zal ongetwijfeld minder goed vallen bij regeringspartner CD&V. Van Overtveldt herhaalt de oproep van N-VA voor een getrapte toegang tot de sociale zekerheid. “We kennen in dit land bijzonder veel sociale voordelen. De vraag is of we die vanaf dag één aan iedereen moeten geven. Rechten en plichten is ons verhaal. Mensen moeten eerst een inspanning doen om zich te integreren in de maatschappij, de taal te leren, te werken, bij te dragen. Pas dan kun je als gemeenschap iets teruggeven.”

Eerder diende N-VA al een wetsvoorstel in om de toegang tot de kinderbijslag getrapt te maken. CD&V wil daar echter niet van weten, terwijl Open Vld een koppeling van de kinderbijslag aan de inschrijving van kinderen op school verkiest.

Gisteren raakte ook bekend dat het aantal nieuwe asielzoekers sterk is gedaald. Deze week hebben ‘slechts’ 758 mensen zich aangemeld. Dat is het laagste aantal in vijf maanden, meldt VTMNieuws.

DIETER DUJARDIN ■