Regering legt drie pakjes onder de kerstboom

Tijdens de laatste ministerraad heeft de regering een aantal beslissingen genomen of gefinaliseerd met een Van Biesen-stempel.

Er komt een Tax shelter voor podiumkunsten. Van Biesen ligt aan de basis van de verbeterde wetgeving rond de tax shelter voor de filmindustrie die op de valreep in de vorige regering het licht op groen kreeg en ook de Europese toetsing doorstond. Onderwijl zijn er al uitbreidingen geweest naar de audio-visuele sector en de game-industrie. Nu is de kogel door de kerk voor de podiumkunsten. Dit zal een grote invloed hebben voor de toneelgezelschappen en de opera in de drie landsdelen. In januari zullen wij hierover gesprekken hebben met de ministers van cultuur in Vlaanderen en Wallonië.

Het wetsontwerp tot schrapping van het belastingkrediet voor Asielzoekers is klaar en door de regering opgenomen. Dit is de vrucht van vele jaren schriftelijke en mondelinge vragen aan de verantwoordelijke ministers. Totaal absurd ontvangen de asielzoekers belastingkrediet voor oa kinderen zonder enig inkomen te hebben ontvangen. Hier komt gelukkig een einde aan.

De herschikking van de vredegerechten is ook rond. Het vredegerecht van Kraainem blijft bestaan. Vorig jaar beëindigde de werkzaamheden van het vredegerecht omdat het gebouw in slechte staat was. Oorspronkelijk stond de schrapping van dit vredegerecht op het lijstje van minister Geens. Maar dank zij goed overleg met mijn collega Van Cauter Carina kon de minister overtuigd worden om het vredegerecht in Kraainem te behouden. We volgen dit verder open wat doen de gemeentebesturen van Kraainem en Wezembeek-Oppem.

You see, Van Biesen is back in Parliament.