Van Overtveldts fraudeplan kent valse start

Volgens Johan Van Overtveldt heeft hij een ‘ambitieus’ fraudeplan klaar(DS 4 december), maar het is wel eentje dat niet doorgepraat blijkt te zijn met de rest van de regering. ‘Het is een positief signaal dat de minister fraudebestrijding ernstig neemt en met een plan komt. Maar we zijn hierover nog niet geconsulteerd,’ zo reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Wanneer deze voorstellen omgezet worden in voorontwerpen, spreekt het voor zich dat Justitie daarbij betrokken moet worden.’

Bron: De Standaard

Iets wat men bij Van Overtveldt beaamt. ‘Uiteraard komt dat overleg er. We beseffen ook dat dit plan enkele controversiële voorstellen bevat, maar als we echt jaarlijks 425 miljoen euro willen binnenhalen via fraudebestrijding, dan kom je er niet met enkelequick wins.’

Die laatste opmerking is dan weer vooral gericht aan het adres van Open VLD, waar men zich afvraagt hoe Van Overtveldt het visitatierecht – het huiszoekingsrecht van de fiscus – wil omlijnen, aangezien het volgens zijn plan moeilijker wordt om een belastingcontroleur de toegang te weigeren. Eerder dit jaar dienden de liberale kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen nog een wetsvoorstel in om dat visitatierecht net in te perken. ‘Eenvisitatierecht is geen huiszoekingsmandaat’, zo reageerde Van Cautergisteren, en ze wijst erop dat in het laatste geval een mandaat van de onderzoeksrechter nodig is en het zwijgrecht bestaat.

Ook Van Cauter benadrukt dat het plan nog niet is afgeklopt binnen de regering en benadrukt dat de toetssteen voor het plan naast het regeerakkoord ook haar eigen voorstellen zijn.

De Vlaamse coalitiepartners geven Van Overtveldt dus het voordeel van de twijfel, maar men vindt zijn aanpak wel ‘onhandig’. ‘Hier zal toch nog een hartig woordje over worden gesproken, niet alleen over de inhoud maar ook over de communicatie’, zo valt off the record binnen de regering te horen. ‘Het is niet omdat er iets in onze mailbox zit, dat het ook doorgepraat is. We moeten het in de krant lezen. Zo’n solo slim is niet verstandig.’

Lesje leren

Wilde Van Overtveldt gisteren zijn plan toelichten in de Kamercommissie Financiën, dan kreeg hij daar evenwel geen kans toe. Iets wat hij volgens SP.A zelf had gezocht door de correcte procedure niet te volgen. Er moet immers een gedrukt parlementair document voorhanden zijn dat in pdf-formaat op de Kamerwebsite beschikbaar moet zijn, alvorens een discussie kan worden aangevat. Dat was niet het geval.

Om van de formele regels af te kunnen wijken en de discussie alsnog aan te vatten, is unanimiteit van de commissie vereist. PS en SP.A wilden daar evenwel niet van weten. Peter Vanvelthoven (SP.A) vond dat de regering respect moet hebben voor het parlement, en dat het parlement de nodige tijd moet krijgen om de bespreking goed en grondig voor te bereiden.

Kwestie van Van Overtveldt een lesje te leren. Binnen de Kamer leeft al langer het gevoel dat hij, maar ook andere ministers zonder parlementaire ervaring zoals Kris Peeters (CD&V) of Koen Geens (CD&V), onvoldoende respect aan de dag leggen voor de werking van de Kamer.

Daarbij kwam dat de oppositie nog een eitje te pellen had met de meerderheid, aangezien die tijdens de begrotingsbespreking eerder deze week de vraag om enkele rapporten te kunnen doornemen tijdens een schorsing, had weggestemd(DS 2 december). ‘Dit is geen revanchisme, maar een vraag om coherentie’, zei Ahmed Laaouej (PS). ‘Vraag ons niet wat u ons eerder deze week zelf hebt geweigerd.’ De herkansing voor Van Overtveldt volgt nu dinsdag