Voor u gelezen: De aan KMO’s toegekende fiscale voordelen

IMG_9982De huidige regering heeft reeds heel wat maatregelen getroffen om het fiscale regime van de KMO’s aan te passen. In het artikel “De aan KMO’s toegekende fiscale voordelen” gepubliceerd op het BIBF 23 mei 2016, wordt er nog eens een overzicht gegeven van de toegekende fiscale voordelen voor de KMO’s.

De bedoeling van deze maatregelen is om de kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren, omdat zij toch het merendeel van het bedrijfsleven in België uitmaken.

Een kleine opsomming van de belangrijkste maatregelen die genomen werden:

  • De liquidatiereserve en de bijzondere liquidatiereserve
  • De fiscale vrijstelling voor interesten in geval van crowdfunding in een KMO
  • Tax shelter voor beginnende ondernemingen
  • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de beginnende KMO’s en young innovative company
  • Investeringsaftrek voor de KMO’s

Voor Luk is het enorm belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in onze lokale ondernemers. Mensen moeten weer aangemoedigd worden om een onderneming te starten en deze maatregelen moeten hierbij helpen. Voor een volledige uitleg van de maatregelen kunt u hieronder doorklikken naar het artikel.

Klik hier voor het volledige artikel