Federale overheid betaalt één op vier facturen te laat

Meer dan één op de vier facturen worden door de verschillende federale overheidsdiensten te laat betaald aan leveranciers. In 2016 ging het om 71.407 van de 266.239 facturen. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Luk Van Biesen (Open Vld) opvroeg aan minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

Bron: De Morgen

Van de 71.407 te laat betaalde facturen zijn er slechts 425 gevallen te wijten aan het feit dat het geld niet voorzien was in de begroting en 160 aan lopende procedures. In alle andere gevallen slagen de overheidsdiensten er gewoon niet in tijdig te betalen.

‘Leveranciers zijn de dupe’

Lastig voor de belastingbetaler, want die te laat betaalde facturen kosten de federale overheid, en dus de belastingbetaler, 824.896,76 euro aan zogenaamde verwijlintresten.

“Maar ook de leveranciers zijn de dupe”, zegt Van Biesen. “Deze ondernemingen zien hun liquiditeitspositie in het gedrang komen door de laattijdige betalingen. Sommige leveranciers dingen niet eens meer mee naar overheidsaanbestedingen, net omdat de federale overheid als wanbetaler gekend is. Uit de cijfers blijkt trouwens dat de andere overheden van dit land niet veel beter doen.”

Van Biesen roept de federale ministers op te werken aan moderne systemen die snellere uitbetaling mogelijk maken.

“Vooral de FOD Justitie en FOD Binnenlandse Zaken moeten een tandje bijsteken. Zij spannen de kroon met respectievelijk 40 procent en 38 procent van de facturen die te laat betaald worden. De gemiddelde betaaltermijn voor facturen ligt bij de overheid op veertig werkdagen.”

De verwijlintresten werden voornamelijk geboekt bij Buitenlandse Zaken (441.416 euro) en de FOD Mobiliteit en Vervoer (109.233 euro).

“Let wel: de meeste verwijlintresten worden betaald op facturen van voorgaande boekjaren. Zo zullen de verwijlintresten op de laattijdige betalingen van 2016 voornamelijk geboekt worden in 2017”, zegt Van Biesen nog.