Overheid betaalt meer dan 1 op 4 facturen te laat

De verschillende federale overheidsdiensten betalen meer dan één op de vier facturen te laat. In 2016 ging het om 71.407 van de 266.239 facturen. Dat blijkt uit cijfers die Luk Van Biesen (Open Vld) opvroeg bij begrotingsminister Sophie Wilmès (MR).

Bron: Het Laatste Nieuws

Van de 71.407 te laat betaalde facturen van leveranciers zijn er slechts 425 te wijten aan het feit dat het geld niet voorzien was in de begroting en 160 door lopende procedures. In alle andere gevallen slagen de overheidsdiensten er gewoonweg niet in tijdig te betalen. Lastig voor de belastingbetaler, want die onbetaalde facturen kosten de overheid – en dus iedereen die op tijd z’n belastingen betaalt – meer dan 800.000 euro aan verwijlintresten.

“Maar ook de leveranciers zijn de dupe”, aldus Van Biesen. “Deze ondernemingen zien hun liquiditeitspositie in het gedrang komen door de laattijdige betalingen. Sommige leveranciers dingen niet eens meer mee naar aanbestedingen, net omdat de federale overheid als wanbetaler bekendstaat. Uit cijfers blijkt trouwens dat de andere overheden van dit land niet veel beter doen.”

Nieuw systeem

Van Biesen roept de ministers op te werken aan moderne systemen die snellere uitbetaling mogelijk maken. “Vooral de FOD Justitie en FOD Binnenlandse Zaken moeten een tandje bijsteken. Zij spannen de kroon met respectievelijk 40% en 38% van de facturen die te laat betaald worden.”

De verwijlintresten werden vooral geboekt bij Buitenlandse Zaken (441.416 euro) en de FOD Mobiliteit en Vervoer (109.233 euro). “Let wel: de meeste verwijlintresten worden betaald op facturen van voorgaande boekjaren. Zo zullen de intresten op de laattijdige betalingen van 2016 vooral geboekt worden in 2017”, aldus Van Biesen nog. (IVDE)