Kaaimantaks voor vakbonden: ‘ABVV heeft geen eurocent in het buitenland’

De vakbond reageert zo op het wetsvoorstel van Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen om ook vakbonden en politieke partijen belastingen te laten betalen op hun buitenlandse inkomsten.

Bron: Knack

De socialistische vakbond ABVV zegt zaterdag dat hij “geen eurocent” op een buitenlandse rekening heeft staan. “Het voorstel van Open Vld’er Van Biesen om de kaaimantaks uit te breiden naar feitelijke verenigingen, is een grote farce, zinloos en een pure provocatie. Een provocatie die uiteraard past in een welbepaalde strategie van framing”, zegt het ABVV in een persbericht.”Voor alle duidelijkheid, het ABVV heeft geen eurocent in het buitenland”, zegt de vakbond. “Daarentegen zijn wij niet alleen grote voorstaanders van het belasten van inkomens die in fiscale paradijzen worden ‘geparkeerd’, maar zijn wij eveneens al jaren vragende partij om elke vorm van inkomen te belasten dat moedwillig in het buitenland wordt ondergebracht om het Belgisch fiscaal systeem te ontwijken.”

De vakbond zegt dat Open Vld een dubbele agenda heeft. “Enerzijds houden zij het opsporen van fiscale fraude via allerlei spitsvondigheden tegen, en anderzijds stellen zij bewust alles in het werk om de voorstanders van fiscale rechtvaardigheid in een slecht daglicht te stellen. Het zijn niet toevallig de vakbonden die al jaren meer fiscale rechtvaardigheid en een échte strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking eisen.”

Volgens het ABVV is het Open Vld en gelijkgezinden in de regering-Michel er in wezen om te doen om inzage te krijgen in de stakingskas van de vakbonden. “De hypocrisie van deze maatregel is gewoonweg stuitend. Als het hen echt menens is om fraude aan te pakken, dan moet Open Vld kleur bekennen en effectief werk maken om alle fiscale achterpoorten te sluiten. De liberale partij heeft tot hiertoe niets gedaan om de kaaimantaks echt afdwingbaar te maken.”