Technische werkloosheid dreigt voor al te ijverige Kamerleden

Op bevel van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) mag de Kamer geen wetsvoorstellen goedkeuren die geld kosten.

Bron: De Standaard

Voor een Kamerlid vormt het altijd een mooie bekroning: de goedkeuring van een eigen wetsvoorstel tot wet. Gisteren zat een aantal parlementsleden op het puntje van hun stoel. De commissie voor Financiën stond op het punt twee voorstellen van de meerderheid goed te keuren: een eerste over de bestaansmiddelen voor wezen (kostprijs: 1,5 miljoen euro), een tweede over het btw-tarief voor planten en bloemen (kostprijs: 20 tot 30 miljoen euro).Helaas, minister van Begroting Sophie Wilmès ging op de rem staan. In afwachting van de superministerraad van juli en de begrotings­opmaak van 2018 en 2019 mogen er geen wetsvoorstellen worden goedgekeurd die geld kosten. De beslissing veroorzaakte een diepe teleurstelling, de N-VA stapte even boos op. Commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) schorste de vergadering. Hij verwacht geen beterschap. ‘Vanaf oktober wordt alles wat niet in de begroting past dan weer afgeblokt.’

Zeker de gemiste besluitvorming over het btw-tarief rond planten en bloemen kwam hard aan. Het liberale wetsvoorstel gaat al jaren mee. Wie planten koopt in het tuincentrum betaalt 6 procent btw, wie zijn tuin laat aanleggen, betaalt 21 procent. Het voorstel wil een gelijkstelling op 6 procent. Deze legislatuur sloot ook de N-VA aan. Het Rekenhof maakte geen enkele opmerking. Zelfs minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaf zijn fiat. Maar net voor het zingen moest iedereen de kerk uit.

Van Rompuy geeft aan dat de marge voor het parlement zo wel heel smalletjes wordt. ‘Negentig procent van het werk gebeurt door de regering. Als nu ook die overige tien procent in gevaar komt …’

Onderzoekscommissies

Mede-indiener Luc Van Biesen (Open VLD) begrijpt dat er een toetsing moet zijn van het

budget. ‘De maatregel is inderdaad niet goedkoop.’ Hij hoopt op een herkansing. Toch wringt het een beetje. In drie jaar tijd heeft de commissie nauwelijks zes wetsvoorstellen goedgekeurd. Al zijn er verzachtende omstandigheden. ‘De onderzoekscommissies (Optima, Panama Papers, Chodiev, red.) creëren een enorme werklast.’

Ook Van Rompuy haalt de onderzoekscommissies, waarbij hij het woord ‘energieverspilling’ in de mond neemt, als reden aan. Toch ziet hij een dieper probleem. ‘Het parlement dreigt onmondig te worden. Dit sleept nu al jaren aan. Het leidt tot frustratie. De regering moet de Kamerleden ook iets gunnen.’