Brusselse politici lopen stage in bedrijfswereld

Brussels schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) zal dit jaar de handen uit de mouwen steken bij Hotel Le Plaza.

Bron: BRUZZ 

Werkgeversorganisatie Voka grijpt het politieke zomerreces aan om onze volksvertegenwoordigers de kans te geven om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Dit jaar lopen er zeventien Brusselse en Vlaams-Brabantse politici stage, waarmee Voka de kaap van de honderd stageplaatsen overschrijdt.

Wie denkt dat alle parlementsleden tijdens het zomerreces in hun luie zetel zitten, denkt verkeerd. Al 25 jaar lang biedt werkgeversorganisatie Voka een heleboel volksvertegenwoordigers de mogelijkheid om een paar dagen mee te draaien in de wondere wereld van het ondernemen.

“De dossiers die in de parlementen besproken worden, hebben ook een grote impact op onze bedrijven. We zijn blij dat politici de oversteek maken om te zien wat hun invloed is op het bedrijfsleven”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant.

In nogal wat politieke dossiers heeft de beleidsvoering van het Brussels Gewest een invloed op het Vlaamse bedrijfsleven en vice versa. Van de zeventien Vlaams-Brabantse en Brusselse politici maken er sommigen de oversteek naar bedrijven juist op of over de gewestgrens.

“Het is hoopgevend om te zien dat politici stage lopen bij bedrijven die niet in hun kieskring liggen, maar wel binnen de invloedssfeer van hun parlement. Als werkgeversorganisatie die de verwevenheid tussen Vlaams-Brabant en Brussel wil uitspelen als een troef, is het goed om te zien dat het metropolitane gedachtegoed ook aanwezig is bij onze beleidsmakers”, vindt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Elk jaar vinden meer parlementsleden de weg richting onze bedrijven. Dit jaar overschrijdt Voka de kaap van honderd stages. Het toont aan dat parlementsleden onze bedrijven wel eens van binnenuit willen ervaren.

Op de website van Voka kan u de parlementsleden volgen en achteraf hun ervaringen lezen. Bekijk hieronder de (voorlopige) lijst met de zeventien deelnemende Vlaams-Brabantse en Brusselse politici en de plaats waar ze dit jaar stage lopen:

Els Ampe (Hotel Le Plaza)

Karin Brouwers (Deloitte)

Paul Delva (Decathlon)

Liesbeth Dhaene (Mensura)

Hannelore Goeman (UZ Brussel)

Brigitte Grouwels (Brussels Airlines)

Lieve Maes (Air Cargo Belgium)

Katia Segers (Medialaan)

Katrien Partyka (Kim’s Chocolates)

Joris Poschet (Krinkels)

Cieltje Van Achter (G4S)

Luk Van Biesen (Viessman)

Jef Van Damme (DHL Aviation)

Johan F. Van den Driessche (UPS)

Peter Van Rompouy (Colruyt Group)

Karl Vanlouwe (Abattoir)

Khadija Zamouri (Armonea)