CD&V en Open VLD oneens over opheffen bankgeheim

‘Het bankgeheim wordt eindelijk opgeheven’, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. ‘Niks van aan’, reageert zijn Open VLD-collega Luk Van Biesen.

Bron: De Standaard

Vaagheid in teksten verbergt meestal politieke onenigheid. Zo ook de woorden ‘zover nuttig en nodig voor het correct verwerken en controleren van de Belgische belasting’ in de aanbevelingen van de Panamacommissie waar de meerderheidspartijen het over eens zijn. De commissie werd opgericht nadat vorig jaar duizenden documenten van een Panamees advocatenbureau waren gelekt.’Nadat we het bankgeheim op internationaal niveau hebben doorbroken, is er een aanbeveling dat dit eindelijk ook op nationaal vlak moet gebeuren. Onze partij ijvert daar al langer voor’, leest ­Roel Deseyn in die passage.

‘Het bankgeheim wordt helemaal niet opgeheven’, reageert Luk Van Biesen van Open VLD, die toegeeft dat de tekst met opzet vaag is gehouden om de verschillende meningen in de meerderheid te verdoezelen. ‘Die bepaling verandert voor ons niet veel aan de huidige situatie’, zegt Van ­Biesen. ‘Bankgegevens kunnen alleen vrijgegeven worden bij een duidelijk vermoeden dat er gefraudeerd is.’

Op die manier blijft het voor de Belgische fiscus nog altijd moeilijker om info van Belgen met een Belgische bankrekening te krijgen dan van Belgen met een buitenlandse rekening. Die informatie moet door allerlei internationale afspraken vanzelf doorgespeeld worden aan de Belgische fiscus. ‘Terecht, omdat de Belgische fiscus de interesten op die rekeningen moet kunnen belasten’, zegt Van Biesen. ‘Maar de opbrengsten op Belgische rekeningen worden belast via de roerende voorheffing die de bank inhoudt.’

Waar de meerderheidspartijen het wel over eens zijn, is dat het Centraal Aanspreekpunt (CAP), een register met de bankrekeningnummers van de Belgische instellingen, gemakkelijker geraadpleegd kan worden. Er werd vorig jaar al beslist dat behalve de fiscus ook de antiwitwascel, het openbaar ministerie, onderzoeksrechters en politiediensten toegang krijgen tot dat register. De leden van de Panamacommissie vinden dat het aanspreekpunt gemakkelijker bereikbaar moet zijn. Vandaag wordt het jaarlijks zo’n 15.000 keer geraadpleegd, waar dat in de toekomst wellicht tien keer zoveel zal zijn.

De commissieleden pleiten dan ook voor een elektronisch platform waarop de bankgegevens constant up-to-date worden gehouden.

Informatie kopen

De commissieleden houden ook een pleidooi voor een klokkenluidersregeling. De Panama Papers kwamen per slot van rekening naar buiten via een groot datalek bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Iets gelijkaardigs gebeurde ook bij ­Luxleaks.

‘We willen een algemeen mechanisme ter bescherming van klokkenluiders in de private en publieke sector’, zegt Deseyn. ‘Maar dat moet wel gepaard gaan met het nodige respect van de fundamentele grondrechten om dat soort informatie nog te kunnen gebruiken voor vervolging.’

De commissieleden raakten het niet eens over de mogelijkheid voor de Belgische fiscus om informatie te kopen van bijvoorbeeld een buitenlandse klokkenluider.

De 130 aanbevelingen in het rapport worden dinsdag opnieuw in de bijzondere Kamercommissie besproken. De meerderheidspartijen hopen dat de oppositie constructief naar hun rapport kijkt.

Christof Vanschoubroek ■