Meerderheidspartijen akkoord over aanpak fiscale fraudebestrijding

De vertegenwoordigers van de federale meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR in de bijzondere Kamercommissie Panama Papers hebben een akkoord bereikt over een rapport met aanbevelingen voor de bestrijding van belastingontwijking en fiscale fraude. Dat hebben Rob Van de Velde (N-VA) en Roel Deseyn (CD&V) laten weten via Twitter. “Witte rook”, schrijven ze.

Bron: De Morgen

De commissie Panama Papers werd in de lente van 2016 opgericht toen uit gelekte documenten bleek dat er internationaal op grote schaal aan belastingontwijking is gedaan, ook door 732 Belgen. Om het beroepsgeheim voor bepaalde getuigen te kunnen omzeilen, werd de commissie even omgeturnd in een onderzoekscommissie.Uitwisseling van gegevens

Na ruim een jaar is er nu dus een akkoord over een rapport met aanbevelingen, althans onder de vier meerderheidspartijen. N-VA, CD&V, Open Vld en MR zetten vandaag hun handtekening onder een 120 pagina’s tellende tekst, waarin de aanbevelingen in ongeveer honderd artikelen opgelijst worden. Er wordt onder meer gepleit voor de automatische uitwisseling op nationaal niveau van gegevens tussen financiële instellingen en de fiscus, met het oog op de correcte verwerking en controle van belastingen. “Dat is niet meer dan logisch,” zegt Roel Deseyn, “nu landen ook onder elkaar gegevens over hun belastingplichtigen moeten uitwisselen.”

Minnelijke schikkingen

Luk Van Biesen (Open Vld) is tevreden met de aanbeveling voor een strikt juridisch kader voor minnelijke schikkingen, nadat het Grondwettelijk Hof de wet op de verruimde minnelijke schikking (‘afkoopwet’) in strafzaken deels ongrondwettig had bevonden. Ook over de Antigoon-wetgeving, in verband de rechtmatigheid van verkregen bewijsmateriaal, spreken de meerderheidspartijen zich unaniem uit.

Eenheidsparket

Volgens Rob Van de Velde breekt de meerderheid ook een lans voor een ‘eenheidsparket’om de versnippering van complexe dossiers met een belangrijk fiscaal luik tegen te gaan en voor een betere afstemming van de controleprocedures. “Wanneer een onderneming gecontroleerd wordt,

gaat de sociale inspectie anders te werk dan bijvoorbeeld de fiscus. Dat is niet logisch en kan aanleiding geven tot fouten. Die controleprocedures moeten op één lijn gebracht worden, zodat ze transparant en duidelijk zijn.”

Consensus

Van de Velde denkt dat de oppositie zich in de aanbevelingen zal kunnen vinden. “Over bepaalde zaken zijn meerderheid en oppositie het niet eens, maar dat lijkt mij over kleinere punten te gaan”, zegt hij. Volgens Roel Deseyn heeft de meerderheid de voorbije maanden wel naar een consensus gezocht, “maar was het tijd om de landing in te zetten”.

Volgende week dinsdag komt de commissie opnieuw samen. Voorzitter Ahmed Laaouej, die sinds donderdag ook fractieleider is van de PS, wil er het ontwerpverslag bespreken maar zal nu dus moeten werken op basis van een tekst waar de meerderheid het over eens is geraakt. Ten laatste op 30 oktober, wanneer het mandaat van de commissie verstrijkt, moet het eindverslag worden goedgekeurd, maar Luk Van Biesen maakt zich sterk dat er tegen de ‘state of the union’van premier Charles Michel, rond 15 oktober, afgerond kan worden.