Financieel genaderecht gaat uit handen van minister van Financiën

De minister van Financiën zal binnenkort niet meer het recht hebben om fiscale boetes kwijt te schelden. Het zogenaamde genaderecht, dat al bestaat sinds 1831, verhuist naar de fiscale bemiddelingsdienst.

Bron: Knack

Een voorstel van Open VLD-kamerleden Carina Van Cauter en Luk Van Biesen daarover is deze week in de Kamercommissie Financiën aangenomen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had vorig jaar al laten verstaan dat hij af wil van zijn recht om genade te verlenen.

Elk jaar gebeurt het nog een paar honderd keer dat belastingplichtigen die – buiten hun wil – sociaal, humanitair of financieel zwaar getroffen zijn, genade krijgen. Dat gebeurt door de minister, na advies van zijn administratie. ‘Niet meer van deze tijd’, vinden de liberalen Van Cauter en Van Biesen. Hun voorstel hevelt de genadebevoegdheid over naar de fiscale bemiddelingsdienst, ‘een neutrale en autonome dienst die alle knowhow in huis heeft om deze gunst te beoordelen’.

Bovendien heeft de belastingplichtige door het schrappen van een aantal tussenstations sneller duidelijkheid, luidt het. De Kamer zal wel nog een geanonimiseerde kopie van de beslissingen krijgen.