Bijklussen met voorkennis (bis)

Opnieuw blijkt een kabinetsmedewerker bij Financiën privécursussen te geven over fiscale wetgeving die nog niet volledig is afgerond. ‘Alweer een brug te ver’, zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD).

Bron: Knack

‘Onroerende verhuur met btw-optie!’ Dat is het onderwerp van de cursus waarvoor Practicali op vrijdag 30 maart een uitnodiging rondmailde. Practicali verzorgt cursussen over fiscaliteit. In 2014 boekte het bureau een winst van 451.880 euro. In 2015 steeg dat tot 800.430 euro en het jaar daarop tot 851.396 euro (na aftrek van belastingen). Niet die winsten zijn opmerkelijk, wel wie ze opstrijkt: drie (ex-)ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën. En er is meer. De bewuste cursus (175 euro, exclusief btw) wordt mede verzorgd door Tim Van Sant, btw-expert op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Dat kabinetsmedewerkers van de minister bij Practicali bijklussen, schreef Knack al in februari van vorig jaar. Toen ventileerde Ludo Van den Bossche van de Koninklijke Vereniging van Accountants en Boekhouders van België (KVABB) zijn ongenoegen over het feit dat Practicali seminaries organiseert over wetgeving nog vóór die is gepubliceerd. ‘Andere organisaties met bronnen bij de administratie gaan daar doorgaans correct mee om. Bij Practicali ligt het er wel heel dik op dat ze een heel netwerk hebben.’ Een cursist die anoniem wil blijven, vermoedt dat ze ‘een lange arm binnen de administratie hebben en het kabinet-Van Overtveldt hen de hand boven het hoofd houdt’.

De aangekondigde cursus gaat over de fiscale aftrekbaarheid van onder meer renovatie van professioneel vastgoed. Die is volgens Practicali mogelijk vanaf 1 oktober 2018 en zal ‘een aanzienlijke kostenvermindering’ betekenen. Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) kreeg de uitnodiging ook en is verbaasd. In 2017 zei hij in Knack al dat het voor kabinetsmedewerkers not done is om ‘betaald of onbetaald’ lezingen te geven over de stand van zaken van wetgevend werk. ‘En dit is weer een stap te ver’, aldus Van Biesen nu. Het parlement weet nog van niets, aangezien de ministerraad het wetsontwerp pas op vrijdag 30 maart – de dag waarop Practicali zijn uitnodiging verstuurde – in eerste lezing goedkeurde. Volgen nog de Raad van State, nog eens de ministerraad en ten slotte het parlement. ‘Het is bijzonder raar dat dit opnieuw gebeurt. Ik zal hier zeker de juiste vragen over stellen aan de minister, ja. Het kan niet dat één bureau meer weet dan de rest.’

Door Simon Demeulemeester ■