Wrevel binnen meerderheid over keurslijf minister Wilmès

Kamerleden Erik Van Rompuy (CD&V) en Luk Van Biesen (Open Vld) zijn misnoegd over het strakke budgettaire keurslijf waarin Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) het parlement dwingt. Met lede ogen moeten ze aanzien hoe parlementaire initiatieven geblokkeerd raken omdat het kostenplaatje te hoog zou oplopen. “De minister zou beter een keer iets tegenhouden binnen de regering in plaats van in het parlement”, klaagt Van Biesen.

Bron: Belga

De Kamercommissie Financiën moest dinsdagnamiddag de werkzaamheden schorsen omdat de partijen uit de meerderheid niet voldoende in aantal waren. Open Vld en CD&V tekenden present, van N-VA was één op vier leden aanwezig en MR bleef volledig weg.

Binnen de meerderheid blijken immers de violen niet volledig gestemd over een aantal wetteksten dat op de agenda stond. Daarbij kijken Van Biesen en Van Rompuy vooral richting de Franstalige liberalen, die met Sophie Wilmès ook de minister van Begroting leveren.

Ze vermoeden dat de MR bewust afwezig bleef om, na een veto van minister Wilmès, niet te moeten stemmen over een wetsvoorstel dat de verlaagde btw voor de levering van bloemen en planten uitbreidt naar een tuinaannemer, omdat de berichten over de kostprijs van die ingreep niet eenduidig zijn. Ook op de agenda stond een wetsvoorstel om werknemers een individuele hospitalisatieverzekering te kunnen laten sluiten die ze kunnen meenemen naar andere werkgevers.

Het zit Van Biesen en Van Rompuy, twee parlementsleden met heel wat kilometers op de teller, hoog dat er in de Kamer nog amper ruimte is om onderwerpen te bestuderen wegens het budgettaire keurslijf. “Minister Wilmès dwarsboomt voortdurend parlementaire initiatieven, maar heeft zelf niet de moed om dingen te komen verantwoorden”, zegt Van Rompuy, die daarmee verwijst naar het recente akkoord bij de begrotingscontrole.

Maar ook Van Biesen spaart de kritiek niet. “Ze wil een goede minister zijn voor het parlement, maar dat geldt blijkbaar niet voor de regering”, luidt het. “Hoe zit het met de re-design die minister Steven Vandeput zou uitvoeren?” Het gaat volgens beide Kamerleden zelfs zo ver dat de MR een wetsvoorstel over giften aan bepaalde universitaire stichtingen weliswaar mee ondertekende, maar tegenstemde in de commissie omwille van de onzekere budgettaire impact.

Van Rompuy wijst naar het ruimere plaatje. “De hervorming van de vennootschapsbelasting en de taxshift zijn samen goed voor 13 miljard euro, terwijl het budgettaire effect helemaal niet duidelijk is. Terwijl als het gaat om 1 miljoen, 2 miljoen of 5 miljoen euro, er een njet komt van haar kant”.