Wetsvoorstel Van Biesen / Ceysens: tax shelter voor game-industrie

Dat de gaming-industrie een opkomende sector is in ons land zijn Luk en Patricia niet ontgaan. Meer en meer startups wagen zich op de groeiende markt van spelletjes voor computers, spelcomputers of mobiele apparaten. Dat blijkt ook uit de omzet. Die steeg van 2 miljoen euro in 2010 naar 43,6 miljoen euro in 2014. De sector stelt nu al 800 mensen tewerk.

Maar toch ondervindt deze relatief jonge sector nog moeilijkheden in hun zoektocht naar nieuwe financiering. Dat is onder meer te wijten aan het hoge risico-gehalte van de investeringen en de relatief lange ontwikkelingstermijnen. Onze game-ontwikkelaars kunnen dus moeilijk doorgroeien naar de internationale top omdat ze de financiële motor missen in de competitieve miljardenmarkt. Jammer, want de Belgische ondernemingen barsten van het talent en verdienen alle kansen.

Vandaar dat Luk en Patricia voorstellen om de tax shelter die vandaag al bestaat voor film-, tv- en cultuurproducties uit te breiden naar de game-industrie. Die tax shelter is een bijzonder succesverhaal. Het is een echte win-win voor zowel de investeerder die zijn investering kan aftrekken, als voor de productiehuizen die vlotter financiering vinden.

Klik hier voor het wetsvoorstel.