Wetsvoorstel Van Biesen / Van Cauter: een fiscale boost voor Belgische beeldende kunst

Eerder dit jaar diende Luk en Carina een wetsvoorstel in om de Belgische beeldende kunsten meer groeikansen te geven. Het wetsvoorstel moet de aankoop van kunst uit de grijze schemerzone halen door ze fiscaal aftrekbaar te maken als beroepskost. Hiertegenover staat dat de meerwaarde bij verkoop belastbaar wordt. Werken die tot ons cultureel erfgoed behoren of internationale faam hebben, moeten kunnen rekenen op een verhoogde aftrek om ze in Belgische handen te krijgen.

De maatschappelijke meerwaarde van onze Belgische beeldende kunst wordt vaak onderschat. Zowel eeuwenoude schilderijen als recente beeldhouwwerken of kunstfoto’s behoren tot ons cultureel erfgoed. Die kunst is bepalend voor onze identiteit en moeten we koesteren. Maar onze kunstensector steunt vandaag vooral op overheidssubsidiëring. De publieke middelen zijn echter schaars, dus wordt de groei van onze kunstensector geremd. Luk en Carina willen deze kunstensector met al haar talentrijke kunstenaars, verzamelaars, galeriehouders, curatoren en musea meer economische groeiperspectieven geven.

Het wetsvoorstel zal meer ruimte geven tot groei voor de kunstsector. Naast subsidies toekennen, kan de overheid ook slimme fiscale maatregelen nemen om de ontwikkeling van de kunstsector te stimuleren. We denken daarbij aan maatregelen die ook fiscale en economische terugverdieneffecten hebben.

Fiscale aftrekbaarheid

Vooreerst zou de aankoop van beeldende kunstwerken fiscaal aftrekbaar moeten zijn als beroepskost. Vandaag is dit niet het geval omdat de kunstwerken normaal niet in waarde verminderen en dus niet afschrijfbaar zijn. Maar andere decoratie-artikelen of designmeubelen zijn dat wel. Kunstaankopen door bedrijven gebeuren dus vaak buiten het officiële circuit. Door de aankoop aftrekbaar te maken, willen we de kunstaankoop stimuleren, zullen we de transacties transparanter maken én kunnen ook de meerwaarden bij de verkoop belast worden. Op die manier wordt voorzien in een terugverdienmodel.

Ten tweede zouden Luk en Carina een verhoogde fiscale aftrek willen toekennen voor de aankoop van kunstwerken die tot ons Belgisch roerend cultureel erfgoed behoren of die een internationale faam genieten. Dat is een belangrijke maatregel die de zogenaamde ‘artdrain’ van onze kunst naar het buitenland kan tegengaan. Voorwaarde is dat deze kunstwerken beschikbaar moeten zijn voor onze musea. Op die manier kan het brede publiek hier bij ons genieten van de kunst. België zal zich dankzij deze maatregel nog meer kunnen profileren als culturele trekpleister. Luk en Carina willen de verhoogde fiscale aftrek ook toepassen op investeringen in publieke tentoonstellingsruimten voor beeldende kunst, dit zou een duw in de rug zijn voor de musea die samenwerken met private partners.

Tax shelter 

Tot slot willen beide volksvertegenwoordigers de tax shelter regeling ook toepassen op tentoonstellingen van beeldende kunsten. Door deze vier maatregelen kunnen we onze kunstensector de duw in de rug geven die ze verdient. We vergroten de transparantie rond aan- en verkoop van kunst, we stimuleren de kunstcreatie en tentoonstelling van de werken, we halen onze parels terug naar eigen land en stimuleren tot slot de internationale uitstraling van ons land.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Klik hier voor het artikel van hoogleraar fiscaal recht Michel Maus in De Morgen.