SV 26. Gemeentelijke informatie

Aan: Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (08/11/2004)

SV 25. Inning roerende voorheffing – repatriëring en EBA

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (08/11/2004)

SV 24. Toekomst PWA – lokale werkwinkel

Aan: Freya VAN DEN BOSSCHE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (05/11/2004)

SV 23. Budget vroedkunde

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (21/10/2004)

SV 22. Responsabilisering Medische Sector

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

SV 21. Wijkgezondheidscentra – dure studies

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (21/10/2004)

SV 20. grensoverschrijdende BTW-reglementering

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (21/10/2004)

SV 19. Samenstelling Commissie Patiëntenrechten

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

MV 1. Gebruik Tax-on-Web

Download (p. 12-13)

SV 18. Pet-scanners

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (11/10/2004)