SV 41. saneringsplan ziekteverzekering

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (13/02/2005)

SV 43. sluiting aantal ziekenhuizen

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (13/02/2005)

SV 36. Terugbetaling geneesmiddelen – negeren positief advies CTG

Aan: Rudy DEMOTTE – Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (03/02/2005)

SV 37. Rapport WGO – werking homeopathie

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (03/02/2005)

SV 38. gemiddeld bruto jaarinkomen huisartsen – vergelijking EU

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (03/02/2005)

SV 51. voorafbetalingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (27/01/2005)

SV 34. VZW – beroepsopleiding – concurrentievervalsing

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (20/01/2005)

SV 32. afgifte aanslagformulieren – sluiting taxatiedienst

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (13/01/2005)

MV 4. Invoering van een aftrek voor risicokapitaal

Download (p. 18-20)

SV 31. Verkeersovertreding – vertaling proces-verbaal

Aan: Laurette ONKELINCX en Patrick DEWAEL
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (12/01/2005)