26 juni 2009

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de giften aan instellingen die patiënten bijstaan