15 december 2009

Kamer van volksvertegenwoordigers, Belgische leden van het Europees Parlement en financiering van de politieke partijen – rekeningen van het begrotingsjaar 2008; – begrotingen van het begrotingsjaar 2010