15 december 2009

Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast Comitéan toezicht op de politiediensten, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Federale Ombudsmannen, Vast Comite toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Benoemingscommissies voor het notariaat: – rekeningen van het begrotingsjaar 2008; – aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2009; – begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2010