Franstaligen in Kraainem willen Vlamingen mond snoeren

De Franstalige meerderheidspartijen in Kraainem hebben de Vlaamse minderheid tijdens de gemeenteraad een hak gezet.

De tussenkomsten die niet leiden tot een beslissing, worden in de toekomst niet langer genotuleerd. De gemeentelijke administratie moet vanaf nu ook alleen communiceren langs elektronische weg over punten die op de dagorde van de gemeenteraad staan.

«De Franstalige UNION-meerderheid probeert hiermee de oppositie te muilkorven», zegt OPEN- fractieleider Luk Van Biesen. «De tientallen tussenkomsten van OPEN en Kraainem-Unie zijn hen een doorn in het oog. Dat bleek al tijdens belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld in het dossier van de bouw van een nieuw administratief centrum», klaagt Van Biesen aan.

Micro’s

«Er wordt een loopje genomen met het gemeentedecreet en dus zullen wij klacht indienen bij de Provincie Vlaams-Brabant», gaat zijn OPEN-collega Joost Vanfleteren verder. «Raadsleden hebben tijdens een gemeenteraad altijd het recht om hun mening te uitenen de burgers hebben het recht dit te vernemen. Bovendien wor- den de bijkomende punten en de tussenkomsten van de Vlaamse oppositie niet vermeld in de vesslaggeving van de gemeenteraad en ook niet gepubliceerd in het maandelijks gemeentelijk informatieblad», zegt Vanfleteren. «Ook de afwezigheid van microfoons aan de tafel van de Vlaamse oppositie, in tegenstelling tot tal- rijke micro’s voor de zwijgende Franstalige meerderheid tijdens de laatste gemeenteraad van dinsdag 25 maart, was meer dan symbolisch», besluit Joost Vanfleteren. (DLO)