Vlaamse oppositie Kraainem legt klacht neer tegen ‘ontvreemding’ stembrieven

De Vlaamse oppositie in Kraainem heeft bij de politie klacht neergelegd tegen het feit dat twee onbekenden namens de Franstalige meerderheid de oproepingsbrieven zijn gaan afhalen bij de drukkerij terwijl die normaliter aan de gemeentelijke administratie hadden moeten geleverd worden. De niet-benoemde burgemeester Veronique Caprasse bevestigde dat de brieven inmiddels volgens taalhorigheid werden opgestuurd.

Bron: Het Laatste Nieuws


“Tijdens de gemeenteraad gisterenavond weigerde Caprasse enige uitleg over wat er gebeurd is met de oproepingsbrieven die door onbekenden ontvreemd zijn bij de drukkerij. Nog erger is dat ze inmiddels in het Nederlands of het Frans opgestuurd zijn naargelang de taal dat de geadresseerde spreekt. Dit is niet alleen strijdig met de collegebeslissing waarin sprake is van het versturen in het Nederlands, maar ook onwettelijk omdat het houden van een lijst per taalcode expliciet verboden is en ruikt naar praktijken uit de jaren 30 in Duitsland”, aldus Luk Van Biesen, Open Vld-Kamerlid en fractieleider van de Vlaamse eenheidslijst Open.

Eerder beslisten ook de gemeenteraden van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode de brieven volgens taalaanhorigheid op te sturen, zich hierbij baserend op bepalingen in de federale wet van 18 juni 1966. Deze beslissingen werden prompt vernietigd door Vlaams minister Geert Bourgeois, omdat ze strijdig zijn met de omzendbrief-Peeters die stipuleert dat de brieven eerst in het Nederlands moeten verstuurd worden waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen bestellen.

In Linkebeek kwam de beslissing van Bourgeois evenwel te laat om het versturen van de brieven te verhinderen. In Sint-Genesius-Rode zoekt de burgemeester naar een oplossing in overleg met de gouverneur van Vlaams-Brabant.
Wezembeek-Oppem geeft opdracht om brieven te versturen
De gemeenteraad van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem heeft vanmorgen beslist om vijf raadsleden van de Franstalige meerderheid een mandaat te geven om de oproepingsbrieven te versturen. Burgemeester Frédéric Petit (LB-Union), die bij zijn aanstelling aan de gouverneur beloofde de oproepingsbrieven volgens de omzendbrief-Peeters te versturen, onthield zich.

Nadat er in het schepencollege, dat volledig bestaat uit Franstaligen, geen consensus was bereikt over de wijze van versturen moest de gemeenteraad er zich vanmorgen over uitspreken. Volgens de Vlaamse oppositie WOPlus hebben de vijf raadsleden de brieven onmiddellijk volgens taalaanhorigheid verstuurd. Deze waren volgens Jan Walraet (WOPlus) al op voorhand klaargemaakt. Hij verwacht dat de gouverneur de beslissing snel zal vernietigen.

“We dachten dat er met de aanstelling van Petit als burgemeester een nieuwe communautaire wind zou waaien, maar als puntje bij paaltje komt duiken de oude demonen weer op. Dit is een zwarte dag voor de communautaire pacificatie in Wezembeek-Oppem. Dat de brieven volgens taalaanhorigheid verstuurd kunnen worden, duidt er bovendien op dat er een databank met dergelijke informatie bestaat. Dit werd echter door Petit ontkend tijdens het gesprek dat hij met de gouverneur had voor zijn aanstelling”, aldus Walraet.

Volgens de omzendbrief-Peeters moeten documenten zoals de oproepingsbrieven eerst in het Nederlands verstuurd worden waarna Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen aanvragen. Na klacht van vier Franstalige inwoners van Wezembeek-Oppem heeft een Brussels rechter het Vlaams gewest zopas verplicht om op straf van een dwangsom van 2.000 euro per overtreding alle voor hen bestemde administratieve documenten in het Frans te sturen. De rechter baseerde zich op een arrest van het hof van beroep van Bergen in 2011 om te stellen dat gewesten niet de bevoegdheid hebben om federale wetten te interpreteren.