Van Biesen heeft kritiek op benoeming Caprasse als burgemeester Kraainem

Naar aanleiding van het feit dat Veronique Caprasse (FDF) woensdag de eed aflegde als burgemeester van Kraainem, uit Luk Van Biesen (Open Vld), Kamerlid en fractieleider van de Vlaamse eenheidslijst Open in deze faciliteitengemeente, scherpe kritiek op haar benoeming door Vlaams minister Geert Bourgeois. Van Biesen wijst hierbij naar onregelmatigheden die zich bij de jongste verkiezingen voordeden bij het versturen van de kiesbrieven.

Bron: Belga 

“De Raad van State heeft geoordeeld dat Caprasse kon benoemd worden omdat haar loutere verklaring dat ze zich wat de taalwetgeving betreft in de eerste plaats zou baseren op federale wetten en die boven Vlaamse decreten stelt, onvoldoende was om haar niet te benoemen. Er waren volgens de Raad bewijzen nodig. Waarom heeft men bij de beslissing tot benoeming dit dan ook niet gekoppeld aan de onregelmatigheden bij de jongste verkiezingen”, aldus Van Biesen.

 

In Kraainem werden bij de jongste verkiezingen de oproepingsbrieven in het Nederlands of het Frans verstuurd naargelang de taal die de geadresseerde spreekt. Het schepencollege had evenveel Nederlandstalige en Franstalige brieven besteld als er kiezers zijn in Kraainem. Die hadden normaliter aan de gemeentelijke administratie moeten geleverd worden, maar ‘onbekenden’ gingen ze voordien bij de drukkerij afhalen en verstuurden ze volgens taalaanhorigheid. Van Biesen legde hiertegen prompt klacht neer. Het onderzoek loopt nog.

 

“Veronique Caprasse zal nog tot 1 januari 2016 burgemeester zijn van Kraainem. Daarna wordt ze overeenkomstig een akkoord binnen de Franstalige meerderheid opgevolgd door Dorothée Cardon de Lichtbuer, een politica van cdH-strekking van wie Van Biesen gelooft dat ze zal bijdragen tot een betere verstandhouding tussen de taalgemeenschappen.

 

“Hoe rapper het rabiate FDF-hoofdstuk afgesloten is voor Kraainem, hoe beter. Het is voor de Vlamingen echter nog 1,5 jaar op de blaren zitten”, aldus Van Biesen.