Véronique Caprasse legt eed af als burgemeester

Veronique Caprasse (FDF) legde woensdag na anderhalf jaar de eed af als burgemeester van faciliteitengemeente Kraainem. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois weigerde haar benoeming, maar Caprasse kreeg in beroep gelijk.

Bron: Het Nieuwsblad

Caprasse, bij de jongste verkiezingen tot Kamerlid verkozen, bleek na de eedaflegging tevreden dat ze eindelijk benoemd werd als burgemeester. Op de vraag of ze in de toekomst de taalwetten zal naleven, verwees ze naar de eed die ze had afgelegd. Ondanks het feit dat de Raad van State de omzendbrief-Peeters versoepelde – Franstaligen moeten maar één keer om de vier jaar laten weten dat ze documenten in hun taal willen ontvangen – blijft ze ontevreden over deze regeling. ‘Waarom kunnen Franstaligen die documenten niet automatisch krijgen?’

 

Luk Van Biesen (Open VLD), Kamerlid en fractieleider van de Vlaamse eenheidslijst Open reageerde scherp op de benoeming. ‘Waarom heeft men de beslissing tot benoeming ook niet gekoppeld aan de onregelmatigheden bij de jongste verkiezingen, waarbij de oproepingsbrieven werden verstuurd in de taal die de geadresseerde spreekt? Het schepencollege had evenveel Nederlandstalige en Franstalige brieven besteld als er kiezers zijn in Kraainem. Die hadden normaliter aan de administratie geleverd moeten worden, maar ‘onbekenden’ gingen ze eerder bij de drukkerij afhalen en verstuurden ze volgens taalaanhorigheid.’ Van Biesen legde hiertegen klacht neer.

 

Caprasse blijft burgemeester tot 1 januari 2016. Dan wordt ze opgevolgd door Dorothée Cardon de Lichtbuer (CDh). ‘Hoe rapper het rabiate FDF-hoofdstuk afgesloten is, hoe beter’, aldus Van Biesen.