Van Biesen (Open Vld) wil dringend gesprek over Vlaamse investeringen in Vlaamse Rand

Luk Van Biesen, federaal parlementslid voor Open Vld en fractieleider van de Vlaamse oppositiepartij Open in faciliteitengemeente Kraainem, vraagt een dringend gesprek tussen mandatarissen van de faciliteitengemeenten en de Vlaamse regering over de noodzakelijke investeringen die de regering moet doen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Bron: Belga

Van Biesen reageert daarmee op het voornemen van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om waarnemers te sturen om in colleges en gemeenteraden van faciliteitengemeenten te waken over het correct gebruik van het Nederlands. Hij vindt dit merkwaardig omdat al sinds jaar en dag een waarnemer van de provincie Vlaams-Brabant deze gemeenteraden bijwoont. “Deze op de payroll zetten van de Vlaamse regering is geen extra Vlaams beleid voor de Rand. De Franstaligen houden zich overigens in de praktijk aan de wettelijke bepaling dat Nederlands de enige bestuurstaal is in faciliteitengemeenten. De laatste jaren zijn er hierover geen klachten meer geweest”, aldus Van Biesen.

“Het voornemen van Homans staat in schril contrast met de recent aangekondigde besparingen in het Vlaamse Randbeleid, meer in het bijzonder de daling van de werkingsmiddelen voor de vzw De Rand. Een dringend gesprek met mandatarissen van faciliteitengemeenten en de Vlaamse regering dringt zich op omdat er duidelijk andere initiatieven nodig zijn. Vlaanderen moet investeren in de Vlaamse Rand en meer bepaald vooral de werking van Vlaamse vereniging ondersteunen, middelbare scholen bouwen, bibliotheken en muziekonderwijs uitbouwen en kinderopvang ondersteunen”, aldus Van Biesen.

Belga ■