Van Biesen voor tweede maal gekozen tot voorzitter subcommissie Rekenhof in de Kamer

Luk Van Biesen werd gekozen tot voorzitter van de Subcommissie Rekenhof in De Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het doel van deze commissie is controle uitoefenen op het beleid van de regering.  Voor Luk Van Biesen is het zijn tweede legislatuur als voorzitter van deze Subcommissie. Van Biesen zal erop toezien dat de Subcommissie Rekenhof op regelmatige tijdstip zal vergaderen om de financiële transparantie zoveel mogelijk te waarborgen en om te zien dat de ministers binnen de lijntjes kleuren. Dit is waar de belastingbetaler recht op heeft. “

“Taalcontroleurs tijdens gemeenteraad niet nodig”

Het voornemen van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om waarnemers te sturen naar de colleges en de gemeenteraden in de faciliteitengemeenten kan op weinig begrip rekenen bij de Vlaamse mandatarissen. Deze Vlaamse ambtenaren moeten toezien dat er geen Frans wordt gesproken tijdens de zittingen. Luk Van Biesen, fractieleider van de oppositiepartij Open in Kraainem, begrijpt deze dubbele opdracht en de bijhorende onnodige uitgaven helemaal niet.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees Meer >>

Open-oppositie vraagt ontslag omstreden schepen

KRAAINEM – De storm rond Thierry Van De Plas, schepen in faciliteitengemeente Kraainem, is nog lang niet gaan liggen.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Controle taalwetgeving door ambtenaar is niet nieuw

Een Vlaamse ambtenaar gaat voortaan de gemeenteraden in de faciliteitengemeenten bijwonen. Dat staat in de beleidsnota van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Ze wil op die manier controleren of er wel degelijk Nederlands gesproken wordt tijdens de gemeenteraad. De maatregel is niet echt nieuw, want de voorbije jaren gebeurde dat al door een ambtenaar van de provincie.

Bron: Ring TV

Lees Meer >>

Communes à facilités – Les francophones respectent la loi linguistique, relativise un député Open Vld

75873384747_1480694725_n.jpg(BELGA) = L’envoi d’un fonctionnaire régional pour contrôler l’emploi des langues lors des séances du conseil communal dans les communes à facilités autour de Bruxelles n’apportera rien à la politique flamande en périphérie, a relativisé mardi le député fédéral Luk Van Biesen (Open Vld), conseiller communal d’opposition à Crainhem.

Bron: Belga

Lees Meer >>

Van Biesen (Open Vld) wil dringend gesprek over Vlaamse investeringen in Vlaamse Rand

Luk Van Biesen, federaal parlementslid voor Open Vld en fractieleider van de Vlaamse oppositiepartij Open in faciliteitengemeente Kraainem, vraagt een dringend gesprek tussen mandatarissen van de faciliteitengemeenten en de Vlaamse regering over de noodzakelijke investeringen die de regering moet doen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Bron: Belga

Lees Meer >>

Communes à facilités – Les francophones respectent la loi linguistique, relativise un député Open Vld

L’envoi d’un fonctionnaire régional pour contrôler l’emploi des langues lors des séances du conseil communal dans les communes à facilités autour de Bruxelles n’apportera rien à la politique flamande en périphérie, a relativisé mardi le député fédéral Luk Van Biesen (Open Vld), conseiller communal d’opposition à Crainhem.

Bron: RTL

Lees Meer >>

Gendarme linguistique: Le FDF dénonce la “bourde de la ministre N-VA Homans”

Imposer un fonctionnaire dans les réunions du collège des bourgmestre et échevins des communes à facilités est une “bourde de la ministre N-VA (Liesbeth) Homans”, estiment mardi des élus FDF. La ministre flamande des Affaires intérieures Liesbeth Homans souhaite envoyer des fonctionnaires assister aux réunions des conseils communaux et collèges des bourgmestre et échevins des communes à facilités, dans la périphérie bruxelloise, pour vérifier que les lois linguistiques sont bien respectées.

Bron: La Libre Belgique Lees Meer >>

Bib-vrijwilligers in de bloemetjes gezet

Zo’n honderdtal 01985f6c-584d-11e4-831b-be796e0f3191_originalgenodigden zakten af naar Zaal Puk om er het tienjarige bestaan van de Nederlandstalige bibliotheek te vieren. Daarbij werden de talloze vrijwilligers bedankt voor hun tomeloze inzet. Onder hen de negentigjarige Clara
Haesaert uit Kraainem en Louis Berckmans, die al tien jaar als vrijwilliger in de bibliotheek werkt.

Bron: Het Nieuwsblad