Van Biesen voor tweede maal gekozen tot voorzitter subcommissie Rekenhof in de Kamer

Luk Van Biesen werd gekozen tot voorzitter van de Subcommissie Rekenhof in De Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het doel van deze commissie is controle uitoefenen op het beleid van de regering.  Voor Luk Van Biesen is het zijn tweede legislatuur als voorzitter van deze Subcommissie. Van Biesen zal erop toezien dat de Subcommissie Rekenhof op regelmatige tijdstip zal vergaderen om de financiële transparantie zoveel mogelijk te waarborgen en om te zien dat de ministers binnen de lijntjes kleuren. Dit is waar de belastingbetaler recht op heeft. “