“Taalcontroleurs tijdens gemeenteraad niet nodig”

Het voornemen van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om waarnemers te sturen naar de colleges en de gemeenteraden in de faciliteitengemeenten kan op weinig begrip rekenen bij de Vlaamse mandatarissen. Deze Vlaamse ambtenaren moeten toezien dat er geen Frans wordt gesproken tijdens de zittingen. Luk Van Biesen, fractieleider van de oppositiepartij Open in Kraainem, begrijpt deze dubbele opdracht en de bijhorende onnodige uitgaven helemaal niet.

Bron: Het Laatste Nieuws

“De provincie Vlaams-Brabant stuurt al jaren een waarnemer naar de raden om na te gaan dat er geen Frans wordt gesproken”, opent Van Biesen. “De wetgeving is duidelijk: Nederlands is de enige bestuurstaal in de faciliteitengemeenten en daar houden de Franstaligen zich ook aan. Elke beslissing in een andere taal geeft trouwens automatisch aanleiding tot vernietiging. Op dit vlak zijn er de laatste jaren geen klachten meer geweest.” Volgens Van Biesen staat deze beslissing van Homans in schril contrast met de recent aangekondigde besparingen in het Vlaams randbeleid met de daling van de werkingsmiddelen van de VZW De Rand als gevolg. “Een gesprek met mandatarissen van de faciliteitengemeenten en de Vlaamse regering dringt zich op omdat er duidelijk andere initiatieven nodig zijn. Vlaanderen moet investeren in de Vlaamse Rand. Hierbij staat de bouw van middelbare scholen, de uitbouw van bibliotheken en muziekonderwijs en de ondersteuning van kinderopvang centraal.”

Ondertussen blijft het rommelen in Kraainem. Oorzaak is het ontslag van CDH-schepen Thierry Van de Plas en zijn daaropvolgende weigering om het schepencollege te verlaten. Van de Plas had in een privéconversatie op Facebook het bestaan van de gaskamers tijdens WO II ontkend en werd hiervoor aangeklaagd door de Belgische Liga tegen antisemitisme. “Door de rechtstreekse verkiezing van een schepen in de faciliteitengemeenten kan de meerderheid hem niet dwingen tot ontslag”, legt Luk Van Biesen uit. “Dat deze man blijft zetelen als schepen zonder bevoegdheid is zijn persoonlijke keuze. Hij zou echter beter de eer aan zichzelf houden en de politiek verlaten. Iemand die meent uitspraken te moeten doen over dergelijke gruwelijkheden uit het verleden, heeft geen toekomst als bestuurder van een gemeente. We zullen dit punt agenderen op de gemeenteraad van 4 november”, besluit Luk Van Biesen. (DLO)