Open Vld heeft genoeg van discussie over de rijkentaks

Open Vld houdt zich opvallend afzijdig in de discussie over de tax shift. Al bestaat er binnen de partij ergernis over het welles-nietesspelletje rond de rijkentaks. ‘Er wordt te veel gefantaseerd over belastingverhogingen die niet in de begroting staan’, zegt Kamerlid Luk Van Biesen.

Bron: De Morgen

Open Vld houdt al een tijdje haar mond in het debat over de mate waarin vermogenden moeten bijdragen aan de federale besparingen. Voorzitter Gwendolyn Rutten wil officieel geen commentaar kwijt, net als vicepremier Alexander De Croo. Het geruzie wordt overgelaten aan CD&V en N-VA. De partij wil dit geen bewuste strategie noemen. Maar het is op zijn minst een vaststelling dat Open Vld onder Rutten zich graag profileert als een positief ingestelde partij, waarbij men zo ver mogelijk wil wegblijven van het politiek gehakketak en de stammentwisten. Nu dus ook.

Nochtans bestaat er binnen Open Vld wel degelijk irritatie over de aanslepende ‘rijkendiscussie’. Zeker over de manier waarop CD&V de invoering van een vermogenswinstbelasting blijft pushen. Kamerlid en financiënexpert Luk Van Biesen zegt: “We hebben een regeerakkoord, we hebben een meerjarenplanning, we hebben een begroting. Laat ons nu beginnen met alle plannen die daarin staan, en waarover een akkoord bestaat, uit te voeren. Het stoort me dat er politici zijn die blijven fantaseren over maatregelen die niet eens in de begroting staan. Wie is ermee gediend dat we wat improviseren over nieuwe belastingverhogingen, terwijl onze economie dringend een extra boost nodig heeft? En die zal niet komen van een rijkentaks, in eender welke vorm.”

Het standpunt van Open Vld over de invoering van een vermogensbelasting is bekend. Op de website van de partij is een perscommuniqué terug te vinden uit 2010 met de titel: ‘Vermogensbelasting is nefast voor economie.’ De redenering is tot vandaag zo goed als ongewijzigd. In de economische omstandigheden zou het verkeerd zijn om ten laste van de gezinnen en bedrijven een nieuwe belasting op te leggen. Door de invoering van een vermogensbelasting zou de economie zwaar aan competitiviteit verliezen, en zou ook het consumentenvertrouwen en daarna de consumptie verslechteren. De partij wijst erop dat in ons land al heel wat vormen van vermogensbelasting worden geheven zoals de roerende voorheffing, de registratierechten en ook de successierechten. In plaats van nog meer belastingen moet de regering de belastingdruk juist doen afnemen.

Los van het inhoudelijke, is het voor de liberalen ook strategisch van belang dat de vermogenswinstbelasting onderin de schuif blijft. Mede dankzij de zorgvuldige framing van N-VA, geholpen door enkele onhandige uitspraken van voorzitter Rutten, onthoudt de achterban van de regeringsdeelname aan Di Rupo I toch vooral dat Open Vld mee de hand had in de beruchte pestbelastingen. Rutten wil zulke uitschuivers absoluut vermijden in Michel I.

Er is nu eindelijk een centrumrechtse coalitie in het zadel, zonder de socialisten. Nu moet deze ploeg bewijzen dat er andere betere opties bestaan dan belastingverhogingen. Daarom ook werd tijdens de regeringsonderhandelingen elk argument van CD&V voor de invoering van een vermogenswinstbelasting zonder pardon van tafel geveegd. De liberalen waren nooit echt overtuigd.

Dat de liberale vakbond, net zoals de christelijke en socialistische vakbonden, een doorgedreven tax shift eist, kan Open Vld weinig deren. Er wordt veel meer belang gehecht aan wat werkgevers- en middenstandsorganisaties zeggen. En die hebben allemaal een heilige schrik van nieuwe taksen. Volgens de liberale vakbond ACLVB heeft de regering ideologische keuzes gemaakt in het voordeel van werkgevers en vermogenden, zonder enige garantie voor de tewerkstelling. Niet alleen vanuit vakbonden, maar ook breed maatschappelijk gezien, gaan er steeds meer stemmen op voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid, klinkt het in een persbericht.

Van Biesen begrijpt de bezorgdheid. Maar hij benadrukt: er is dan geen vermogenswinstbelasting gepland, er is wel degelijk een tax shift voorzien in het huidige regeerakkoord. De regering werkt aan een verschuiving van de lasten op arbeid naar de lasten op vermogen en vervuiling. Hij verwijst onder meer naar de nieuwe doorkijktaks op offshoreconstructies. “Opnieuw: het is bijzonder spijtig dat de afgesproken tax shift niet door de hele regering schouder aan schouder verdedigd wordt.”

JEROEN VAN HORENBEEK ■